Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Връщат част от мерките при преминаване на прага от 200 болни?

Връщат част от мерките при преминаване на прага от 200 болни?

Връщат част от мерките при преминаване на прага от 200 болни?

Засилили сме контрола в цялата страна, явно без контрол няма да мине, предупреди министър Кирил Ананиев

Преминаването границата от 200 болни на ден, ще е сиг­нал, че трябва да се въз­с­тановят част от мер­ките, предуп­реди минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев при отк­риването на новия ядрено-магнитен резонанс вчера, който беше мон­тиран в УМБАЛ „Св. Иван Рил­ски“. Дни наред брой­ката на заразените с коронавирус у нас минава над 150. Изк­лючение прави един­с­т­вено този понедел­ник, когато новозаразените бяха едва 63, но в този ден беше отчетен по-малък брой на нап­равените тес­тове. В събота бяха отчетени рекор­д­ните 182-ма пациенти с коронавирус. В неделя брой­ката намаля до 180, а вчера бяха 174, припомня „Дарик радио”. Съпос­тавимо с другите облас­тни градове, случаите на коронавирус в София не са пик, макар че ме притес­няват. И един човек да е, минис­търът на здравеопаз­ването винаги се притес­нява, каза още Ананиев. Случаите на коронавирус в София не са голямо нарас­т­ване в кон­тек­ста на броя хора, които живеят в Бъл­гария. Засега не пред­виж­даме нови мерки, но това не означава, че не наб­людаваме процеса. Ако той ескалира, сме готови във всеки един момент да пред­п­риемем необ­ходимите мерки. Трябва да спаз­ваме дис­цип­лината: дис­тан­цията, да носим мас­ките. Засилили сме кон­т­рола в цялата страна, защото явно без кон­т­рол няма да мине, комен­тира още здрав­ният минис­тър. По думите на Ананиев ескалация ще нас­тъпи, когато броят на новозаразените над­с­кочи 200 души дневно и то за по-продължителен период от време. Той увери, че при дос­тигане на капацитета на столич­ните бол­ници, които приемат пациенти с коронавирус, останалите лечебни заведения имат съз­дадена организация и готов­ност за отк­риване на такива отделения.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...