Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) “Конрад Аденауер“ към Биков: Сериозните медии в Германия не взимат пари за статии за България

“Конрад Аденауер“ към Биков: Сериозните медии в Германия не взимат пари за статии за България

От Медийна прог­рама за Югоиз­точна Европа на фон­дация ”Кон­рад Аденауер” отп­равиха остра критика към депутата от ГЕРБ Тома Биков заради негово изказ­ване срещу медиите в Европа, като обявиха, че сериоз­ните медии в Гер­мания не взимат пари за статии, особено свър­зани с Бъл­гария. Пред дни народ­ният пред­с­тавител обяви, че в европейс­ките медии има “дирек­тно платени пуб­ликации от бъл­гари“. Повод за комен­тара му станаха редицата статии в западни медии, в които се посоч­ват коруп­ционни скан­дали в страната, припомня Епицентър.бг. Понеже нямам доказател­с­тва, няма как да кажа кон­к­ретна пуб­ликация, но една не малка част от тях са си поръчки. Европейс­ките медии също вземат пари, каза Биков. Вчера на страницата си във “Фейс­бук“ от Медий­ната прог­рама за Югоиз­точна Европа отрекоха гер­ман­ски медии да са взимали пари за статии, особено свър­зани с Бъл­гария. От организацията пишат още, че като член на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­турата и медии са отп­равили покана към Биков за раз­говор, но той така и не отговорил. С удовол­с­т­вие щяхме да Ви раз­кажем, че поне в сериоз­ните медии в Гер­мания, никой не взима пари, за да прави репор­тажи — особено за тек­с­тове относно Бъл­гария, пишат от медий­ната прог­рама. В началото на сед­мицата гер­ман­с­кото списание “Шпигел“ пуб­ликува свое раз­с­лед­ване, според което бъл­гар­с­кото правител­с­тво и тогаваш­ният главен прокурор Сотир Цацаров са помог­нали на Тур­ция в прес­лед­ването на няколко опоненти на режима в Анкара и по този начин са нарушили меж­дународни кон­вен­ции и правни прин­ципи. Изданието се позовава на сек­ретни съоб­щения от тур­с­кото посол­с­тво в София. Борисов все още не е комен­тирал случая, а Цацаров отрече твър­денията в раз­с­лед­ването. Самият Бююк пък обяви, че съди Бъл­гария в Европейс­кия съд по правата на човека.

Фон­дация “Кон­рад Аденауер“ е политическа фон­дация, близка до Хрис­тиян­демок­ратичес­кия съюз на Гер­мания (ХДС), от който е и кан­ц­лерът на Гер­мания Ангела Мер­кел. Тя е и един от най-близките на Борисов европейски лидери, комен­тира Епицентър.бг.

България

Икономика

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...