Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед25102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Хората се оплакват от колекторски фирми, нарушен достъп до образование, липса на работа

Хората се оплакват от колекторски фирми, нарушен достъп до образование, липса на работа

Хората се оплакват от колекторски фирми, нарушен достъп до образование, липса на работа

Срещу колек­тор­ски фирми, фирми за бързи кредити и час­тни съдебни изпъл­нители са голяма част от жал­бите до бъл­гар­с­кия омбуд­с­ман по време на извън­ред­ното положение и пан­демията от коронавирус. Хората се оплак­ват още, че са останали без работа и доходи и че дос­тъпът на децата им до образование е прекъс­нат, съобщи БНТ. Това се раз­бра при дебатите в пар­ламента по отчета на омбуд­с­мана за 2019 г., когато титуляр първо беше Мая Манолова, а после — Диана Ковачева. В двата месеца на извън­ред­ното положение инс­титуцията е приемала жалби по телефона и онлайн, а броят им се е увеличил с около 30 на сто. За четири месеца и половина са приети 7 хил. жалби, обяви Диана Ковачева. През миналата година, когато инс­титуцията получава най-високия правозащитен статут А от ООН, съдейс­т­вие от омбуд­с­мана са потър­сили близо 50 хил. души. Жал­бите са над 13 хил, което е повече от пред­ход­ните години. Най-често граж­даните — 44 на сто от тях, се оплак­ват от час­т­ноп­равни субекти като ВиК оператори, топ­лофикационни дружес­тва, телекоми, колек­тор­ски фирми и час­тни съдебни изпъл­нители. Други 38 на сто се жал­ват от дър­жавни органи. Има оплак­вания срещу произ­вола на колетор­с­ките фирми, заради което омбуд­с­манът пред­лага да се въведе час­тен фалит, срещу качес­т­вото на водата, заради което се пред­лага цената да е по-ниска при кал от чеш­мите, срещу нис­ките пен­сии, заради което се пред­лага преиз­чис­ляване и увеличаване на минимал­ната до линията на бед­ността — 363 лв.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...