Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Eurofound: България пише двойка на правителството си

Eurofound: България пише двойка на правителството си

Eurofound: България пише двойка на правителството си

Според проучването хората са “по-склонни да търсят подкрепа извън националните си правителства“ по време на пандемията.

Бъл­гария пише двойка на правител­с­т­вото си по отношение на под­к­репата му по време на коронавирус­ната пан­демия, показва ново проуч­ване, пуб­ликувано вчера и нап­равено от Европейс­ката фон­дация за подоб­ряване на условията на живот и труд (Eurofound), съобщи ОФФнюз.бг. То се фокусира върху социал­ните политики, политиките на заетостта и работата. Проуч­ването е проведено във всички дър­жави членки на ЕС. 91 753 души са били анкетирани от април до юли. Доверието е оценено от 1 — “изобщо нямат доверие“ до 10 – “пълно доверие“. Пър­вата част на проуч­ването е проведена от 9 до 30 април, а втората — през юни-юли. Дан­ните показ­ват сред­ната стой­ност за рес­пон­ден­тите в ЕС-27 при запит­ване: “Моля, отговорете доколко лично Вие се доверявате на всяка от след­ните инс­титуции? (Национално правител­с­тво, Европейски съюз)“. Доверието в нашето правител­с­тво е спад­нало от 3,3 през април до 2,9 през юли по десетобал­ната скала. По-ниско е един­с­т­вено доверието в правител­с­т­вото в Полша — от 2,6 до 2,4. Според проуч­ването хората са “по-склонни да тър­сят под­к­репа извън национал­ните си правител­с­тва“ по време на пан­демията.

Доверието в ЕС се е увеличило по време на пан­демията, но в същото време е намаляло в национал­ните правител­с­тва.

У нас доверието към ЕС се е повишило от април до юли от 4,0 до 4,5. Най-голямо нарас­т­ване на доверието в ЕС е регис­т­рирано в двете най-засегнати страни от коронавируса — в Италия се е покачило от 4,1 на 5,2, а в Испания — от 4,0 на 5,1. Авторите на изс­лед­ването смятат, че това покач­ване се дължи на пакета за въз­с­тановяване от коронавируса, който бе съг­ласуван от лидерите на ЕС. В три дър­жави — Испания, Фран­ция и Люк­сем­бург, се наб­людава повишение на доверието както в национал­ното им правител­с­тво, така и към ЕС.

България

Икономика

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира от Лон­дон проф.…

Прочети още:

Loading...

Култура

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Бел­чев е сценарист на големия кон­церт „Третият лъч“, който събира звезди от няколко генерации в НДК. При 30 процента от капацитета на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Диков прати Локомотив (Сф) на върха във Втора лига

Отборът на Локомотив (София) се върна на върха във Втора лига, след като надви трудно с 3:2 Струм­ска слава. Двубоят от 11-ия кръг на ста…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Произ­водителите на пуйки във Великоб­ритания нас­тояват за спешно изк­лючение за набиране до края на месеца на 1000 сезонни работ­ници от чуж­бин…

Прочети още:

Loading...