Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Емил Войнов, председател на ОПКК: БСП е единна, „вътрешна опозиция” е измислен термин

Емил Войнов, председател на ОПКК: БСП е единна, „вътрешна опозиция” е измислен термин

Емил Войнов, председател на ОПКК: БСП е единна, „вътрешна опозиция” е измислен термин

“Кон­г­ресът препот­върди политиката на прекия избор на пар­тията, избра нов със­тав на Национал­ния съвет, влязоха нови, заредени за работа  лица. БСП вече е готова, след като промени себе си, сега да промени Бъл­гария. БСП раз­полага с кадри и с визия за раз­витието на страната. Пътят пред нас е един — пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори.“ Това заяви пред­седателят на Общопар­тий­ната кон­т­ролна комисия на БСП  Емил Вой­нов прeд БНТ. “Кон­г­ресът и членовете на БСП дадоха точна оценка за дей­ността на всеки един от ней­ните знакови лица и прецени кой зас­лужава да влезе в Национал­ния съвет и кой не. Пар­тията е единна, показа го и на прекия избор, и сега на Кон­г­реса“, под­черта Вой­нов. Социалис­тът комен­тира, че в БСП няма вът­решна опозиция, като според него  това е измис­лен тер­мин:  “БСП е единна — показа го и на прекия вът­реш­нопар­тиен избор, и вчера на Кон­г­реса. Всички в пар­тията работят единно.“ Пред­седателят на ОПКК под­черта, че БСП не е лидер­ска пар­тия, като левицата е  един­с­т­вената, която е приела в своя Устав, че пред­седателят може да бъде най-много 2 ман­дата и това важи и за всички останали ръководни длъж­ности: “БСП е колек­тивен орган, в който решенията се взимат колек­тивно.“ “БСП завърши всички свои вът­решни избори, сега пред­с­тои Национал­ният съвет да избере Изпъл­нително бюро. След­ващата задача е спечел­ване на пар­ламен­тар­ните избори. Правител­с­т­вото и пар­ламен­тът са изчер­пани в този му вид“, завърши Емил Вой­нов.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие