Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Красимир Вълчев: 4 от 1000 паралелки са под карантина

Красимир Вълчев: 4 от 1000 паралелки са под карантина

Красимир Вълчев: 4 от 1000 паралелки са под карантина

Разпространението на вируса в училищата е в допустимите стойности до момента, заяви образователният министър

16 учители от училище “Райчо Каролев“ в Габ­рово са с коронавирус16 учители от училище “Райчо Каролев“ в Габ­рово са с коронавирус, предуп­реди БНТ. Образовател­ната сис­тема няма да премине изцяло към елек­т­ронно обучение дори при ръст на заразените с коронавируса, заяви минис­търът на образованието Красимир Въл­чев при посещението си във Варна. При положителни проби на ученици и учители под каран­тина ще бъдат отделни паралелки, как­вато е прак­тиката досега. Само засег­натите класове ще преминават към обучение в елек­т­ронна среда, а училищата няма да се зат­варят. Раз­п­рос­т­ранението на вируса в училищата е в допус­тимите стой­ности до момента, заяви образовател­ният минис­тър. Дан­ните сочат, че едва 4 от 1000 паралелки са под каран­тина и основание да се зат­варят училища няма. Когато говорим за прагови стой­ности, те ще бъдат прилагани на ниво община, на ниво област, но не и за цялата образователна сис­тема. Целта ни е мак­симум присъс­т­вено обучение, обясни Въл­чев. Според него Средно училище „Райчо Каролев“ в Габ­рово е пър­вият случай, в който може да се говори за клъс­тър на инфек­цията. Там 16 учители дадоха положителни проби за коронавирус. Регионал­ната здравна инс­пек­ция и Регионал­ното управ­ление по образованието обс­лед­ват ситуацията, за да видим дали са носени маски, дали това е причината да се заразят тол­кова хора. Средно на ден по 8 преподаватели дават положителни проби за COVID-19. За момента здрав­ните власти не пред­виж­дат масово тес­т­ване на учители и ученици. Имаме нор­мален брой на заболелите ученици и учители. Към вчерашна дата учителите в училищата, които са заразени, са 68, кон­с­татирани случаи. Без тези 16, ако ги добавим, стават 84, което е по-малко е от една хилядна от общия брой на учениците, преметна минис­търът. След нап­равените промени в Закона за вис­шето образованието, въз­наг­раж­денията на рек­торите на универ­ситетите ще зависят от изпъл­нението на пос­тавените им цели. Издадох правилата за въз­наг­раж­денията на рек­торите. Вече няма да зависи от тях­ната преценка или от чув­с­т­вото за благоп­риличие, обясни Въл­чев.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие