Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Перник отбеляза своя патронен празник - Деня на Свети Иван Рилски

Перник отбеляза своя патронен празник - Деня на Свети Иван Рилски

Перник отбеляза своя патронен празник - Деня на Свети Иван Рилски

Заедно и с нашия дух преодоляваме трудностите, заяви в словото си кметът Станислав Владимиров

Вчера миньор­с­ката столица на Бъл­гария град Пер­ник праз­нува своя праз­ник — Деня на Свети Иван Рил­ски.

Той бе още по-тържествен, докол­кото и храм „Св. Иван Рил­ски“ в Пер­ник вчера навър­шви 100 години. „Мин­ната цър­ква“ е осветена на 19 октом­ври 1920 г., в деня, в който Правос­лав­ната цър­ква чес­тва паметта на светеца. Затова праз­нич­ният ден по традиция започна с архиерейска Света литур­гия. С благос­ловението на Негово Светей­шес­тво Бъл­гар­с­кия пат­риарх и Софийски мит­рополит Неофит, Белог­рад­чиш­кият епис­коп Поликарп оглави праз­нич­ната литур­гия. В богос­лужението взеха учас­тие храмовото духовен­с­тво заедно с пред­с­тоятеля протойерей Люд­мил Йор­данов и игуменът на Цър­ногор­с­кия манас­тир архиман­д­рит Никанор.

В храма бяха десетки пер­ничани, сред които и кметът на община Пер­ник Станис­лав Владимиров, който подари на отец Люд­мил нап­рес­толен кръст, по повод годиш­нината от освещаването на цър­к­вата.

Строежът на храм “Св. Иван Рил­ски“ започва още през 1910 година. Новият храм на Пер­ник е пос­т­роен по поръчка и за духов­ните пот­реб­ности на работещите в Мини Пер­ник. Вой­ните от 1912 до 1918 г. са причина завър­ш­ването да се забави. Едва през 1920 г. в деня на Св. Иван Рил­ски, на 1 ноем­ври по тогаваш­ния кален­дар, храмът е осветен от Лев­кийс­кия епис­коп Вар­лаам.

На 17 октом­ври 2009 г. храмът прие като дар от Рил­с­кия манас­тир час­тица от мощите на св. Иван Рил­ски. Светинята беше донесена в Пер­ник от игумена на манас­тира Негово Преос­вещен­с­тво Адрианопол­ски епис­коп Евлогий.

В словото си градоначал­никът на миньор­с­кия град заяви: „Днес е праз­ник. Един миг от веков­ната история на Пер­ник. История на славно минало, на трудово нас­тояще и на мечти за бъдещето.

Днес е праз­ник, но и ден за раз­мисъл — какъв искаме да нап­равим нашия град? Пер­ник е нашата съдба. Пер­ник е нашето огледало. Затова в дни като днеш­ния всички трябва да пог­лед­нем към бъдещето, за да може нашият град да се раз­вива. Пос­лед­ните няколко месеца преминахме през раз­лични изпитания, но го нап­равихме заедно. Показахме сил­ния пер­нишки дух, показахме, че когато вър­вим заедно, не се делим по пар­тийни цветове и не тър­сим раз­делителни линии, можем да преодоляваме всякакви труд­ности.

Винаги съм усещал вашата под­к­репа, уважаеми съг­раж­дани. Тя ми дава голяма мотивация, дава ми сила и кураж да нап­равим нашия град по-уютно и добро място за работа и живот. Вяр­вам, че всички заедно ще нап­равим Пер­ник да изг­лежда, както го рисуват децата в меч­тите си. Вяр­вам, че Пер­ник в след­ващите години ще се превърне в най-добрия град за живеене. Вяр­вам, че Свети Иван Рил­ски ще продъл­жава да бди над нас, както го е правил винаги. За да пребъде род­ният ни Пер­ник!

Чес­тит праз­ник, пер­ничани!“, завърши кметът.

И тази година по повод Деня на град Пер­ник бяха връчени наг­радите за принос през 2020 г. Кметът Станис­лав Владимиров връчи 28 отличия в 9 категории, сред които на лекари, интелек­туалци, читалищни дейци, учители, пред­с­тавители на родолюбивото пред­п­риемачес­тво и граж­дан­с­кия сек­тор.

България

Икономика

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...