Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт24112020

Брой 226, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нови 1043 случаи на заразени у нас при по-малко тестове

Нови 1043 случаи на заразени у нас при по-малко тестове

Нови 1043 случаи на заразени у нас при по-малко тестове

Спират плановия прием и плановата оперативна дейност, в София и други градове затварят нощните заведения

1043 са новозаразените с коронавирус у нас. Очак­вано циф­рата на новозаразените с коронавирус за пос­лед­ните 24 часа у нас намаля, комен­тира Епицентър.бг. Причината е, че през уикен­дите се правят по-малко тес­тове откол­кото през дел­нич­ните дни. Припом­няме, че лекият спад в циф­рите се забелязва още от събота. В петък случаите в рам­ките на денонощие в страната бяха 1589, а в чер­ния чет­вър­тък, когато бе пос­тавен антирекорд у нас, те бяха 1595 за денонощие. Нап­равените PCR тес­тове в събота са 7 094. Това означава, че 14,7 % от взетите проби са дали положителен резул­тат. За съжаление през изминалите 24 часа 7 души са починали от коронавирус, инфор­мира Един­ният инфор­мационен пор­тал. Така общият брой на жер­т­вите става 1084. Преди няколко дни бе пос­тавен предиш­ният черен рекорд по брой починали от К-19 за денонощие за страната ни — 29 души. За пос­лед­ните 24 часа излекуваните са 130. Заразените у нас вече са 37 562, актив­ните случаи са 18 246. Излекуваните общо са 18 232 души. Хос­питализирани са 1 976 души, 138 са в интен­зивно отделение. От петък лечеб­ните заведения в облас­тите със заболеваемост над 120 души на 100 хиляди население преус­тановяват плановия прием и плановата оперативна дей­ност. Засега това важи за облас­тите София, Благоев­г­рад, Ловеч, Габ­рово, Русе, Тър­говище, Сливен и Шумен. Всички лечебни заведения в съот­вет­ните области са задъл­жени да раз­к­рият COVID-19 струк­тури с минимум 10% от общия брой легла, с които раз­полагат. Заб­раната не се отнася за тран­с­п­лан­тацията на органи, тъкани и клетки, диаг­нос­тиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дей­нос­тите по асис­тирана реп­родук­ция и раж­данията.

За срок от две сед­мици в столицата се зат­варят нощ­ните заведения в столицата. При провер­ките в нощ­ните заведения през пос­лед­ните вечери не са отк­рити нарушения. От Столич­ния инс­пек­торат следяха дали на входа на заведенията се проверява тем­пературата на гос­тите и дали има дезин­фек­танти, пер­соналът дали носи маски или дали кубатурата на помещенията съот­вет­с­т­ват на броя на хората в тях. Няма глобени нощни заведения, но доста столичани са били сан­к­ционирани заради липса на маски в град­с­кия тран­с­порт и тър­гов­с­ките обекти. Зат­варяне на нощ­ните заведения пред­п­риеха още в Пер­ник, Шумен и Радомир. В Пер­ник рес­торан­тите и кафенетата ще работят до 22.00 часа, а в Радомир — до 21.00 часа. От днес до 7 ноем­ври зат­варят и нощ­ните заведения в област Благоев­г­рад.

България

Икономика

Предлагат актуализация на стипендиите във ВУЗ и научните организации

Предлагат актуализация на стипендиите във ВУЗ и научните организации

Увеличението отчита социално-икономически условия в страната

Да се актуализират стипен­диите на бъл­гар­с­ките студенти, на док­торан­тите и специа…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Иван Тишански разкри как преминал от ЦСКА в Левски

Иван Тишански разкри как преминал от ЦСКА в Левски

Легендарният защитник не искал да изпълнява дузпа срещу Аякс

Фут­бол­ната легенда Иван Тишан­ски гос­тува в предаването „Код Спорт“ по ТВ+. Състе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Отстъпката от акциза за литър газьол ще е 0.36 лв. тази година

Фер­мерите ще получат тази година отс­тъпка от акциза за литър закупен газьол в раз­мер на 0.36 лв., изпол­з­ван за механизирани дей­ности в първи…

Прочети още:

Loading...