Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистите: Да има лечебни заведения, които да се занимават само с COVID-19

Социалистите: Да има лечебни заведения, които да се занимават само с COVID-19

Социалистите: Да има лечебни заведения, които да се занимават само с COVID-19

В дек­ларация социалис­тите поис­каха в Народ­ното съб­рание инфор­мационна кам­пания за вируса и съз­даването на лечебни заведения, които да се занимават само с COVID-инфекции, съобщи БНР. Според депутата от левицата проф. Георги Михай­лов обособяването на отделения за пациенти с коронавирус във всяка бол­ница зас­т­рашава все повече медици. Не да се стовар­ват кон­тей­нери пред бол­ниците, не да се правят COVID звена, от които в София в момента работят точно три, а изс­лед­ванията трябва да бъдат без­п­латни за всички бъл­гар­ски граж­дани. Тези пари трябва да бъдат отделени. Много пъти се заявява от вас, че има пари в дър­жавата, каза той. Трябва да се проведе една сериозна, мащабна – от името на дър­жавата, разяс­нителна кам­пания, която да пред­с­тави реал­ните параметри на тази инфек­ция в бъл­гар­с­кото общес­тво. Не да се говорят небивалици – нито за форми на лечение, които не са доказано ефек­тивни, нито за проценти смър­т­ност, които не са верни, тъй като тази паника се съз­даде напълно изкус­т­вено в бъл­гар­с­ката нация, продължи д-р Георги Михай­лов.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...