Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Как ГЕРБ спасява икономиката: Бизнесът плаща 3 милиарда, „помагат” му с 350-400 милиона

Как ГЕРБ спасява икономиката: Бизнесът плаща 3 милиарда, „помагат” му с 350-400 милиона

“Вчера биз­несът е платил осигурител­ните вноски за работещите — на 25-то число. От утре до 21 декем­ври пред­с­тои да се плати аван­сов кор­поративен данък, ДДС на 14 декем­ври. Пред­с­тоят други плащания по кредити и т.н. Само по време на зат­варянето на дър­жавата биз­несът, по мои изчис­ления, трябва да плати около 3 милиарда лв. на данъчно-осигурителната сис­тема.“

Това сметна набързо пред БиТиВи пред­седателят на БСК Радос­вет Радев. В същото време, какво ще получи той като под­к­репа?

Вчера вицеп­ремиерът и социален минис­тър Деница Сачева обяви, че този лок­даун ще струва на дър­жавата 350400 млн. лв. Тол­кова са пред­видените в момента раз­чети на икономичес­кото и социално минис­тер­с­тво за след­ващите 3 сед­мици, които продъл­жавали да работят по мер­ките в под­к­репа на биз­неса, т.е. може да се очак­ват още мерки в под­к­репа на лик­вид­ността на фир­мите.

“Има два под­хода в тази ситуация: единият – даваш дирек­тна помощ на пред­п­риятието или другият — просто му поз­воляваш да не плаща неща, които са задъл­жения. И двата под­хода в крайна сметка водят до това , че в стопан­с­ките субекти остават свободни пари. През това време се плащат данъци — данък сгради, такса смет, общин­ски данъци… Тук в Бъл­гария няма никаква актив­ност по тази втора тема“, категоричен беше Радев.

Според него от всички пред­п­риети до момента мерки към биз­неса — само две работят: “В момента дейс­т­ващата мярка за лик­вид­ност на малки и микро пред­п­риятия е на стой­ност около 225 млн. лв. върви при кан­дидат­с­т­вали 21 190 ком­пании. Чака се утре да завърши процедурата по отпус­кане на нови около 180 млн. лв., които са вече за малки и средни пред­п­риятия. Там помощта не 310 000 лв., а 30100 000 лв. И най-вероятно другата сед­мица това ще стар­тира. Това са за мен ефек­тив­ните мерки, които водят до лик­видна под­к­репа. Това са пари, които се дават без да трябва да се връщат“, обясни Радев.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие