Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: Искрената вяра и родолюбие са най-светлия брод за България

Румен Радев: Искрената вяра и родолюбие са най-светлия брод за България

Румен Радев: Искрената вяра и родолюбие са най-светлия брод за България

Президентът и вицепрезидентът присъстваха на ритуала по полагане на основния камък на храма „Св. Пимен Зографски“ в столицата

Нрав­с­т­веният под­виг на Свети Пимен Зог­раф­ски остава вписан завинаги в бъл­гар­с­ката национална памет и история и ни дава пример, че иск­рената вяра и родолюбие са най-светлия брод за Бъл­гария. Това заяви дър­жав­ният глава Румен Радев, който заедно с вицеп­резидента Илияна Йотова присъс­тва на ритуала по вграж­дане на темел­ния камък на новос­т­роящия се правос­лавен храм „Св. Пимен Зог­раф­ски“ в район „Изг­рев“ в столицата.

По думите на президента сим­волич­ното полагане на основите на пър­вата столична цър­ква, носеща името на духов­ника, укрепва вярата, която дава силен израз и опора на самосъз­нанието и самочув­с­т­вието ни като народ. „Съзиж­дането на нов храм е праз­ник за всички вяр­ващи и светъл духовен знак към цялото ни общес­тво“, под­черта Румен Радев.

Дър­жав­ният глава припомни святото дело на Пимен Зог­раф­ски, който въз­с­тановява множес­тво духовни огнища в род­ния си софийски край: „Строи и ремон­тира стотици цър­кви и манас­тири, много от тях лично изог­рафисва. Под­готвя ученици, съз­дава соб­с­т­вена школа, оставя след себе си пос­ледователи. Пос­вещава своята кауза на една огромна цел – духов­ното бъл­гар­ско въз­раж­дане“.

Румен Радев изказа приз­нател­ност към Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква, и мес­т­ната власт за положените от тях усилия по издигането на храма и ги определи като пример за така необ­ходимата прием­с­т­веност в админис­т­рацията. Президен­тът благодари и на всички дарители, които без­въз­мез­дно са предос­тавили без­въз­мез­дно труд и сред­с­тва.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие