Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: Искрената вяра и родолюбие са най-светлия брод за България

Румен Радев: Искрената вяра и родолюбие са най-светлия брод за България

Румен Радев: Искрената вяра и родолюбие са най-светлия брод за България

Президентът и вицепрезидентът присъстваха на ритуала по полагане на основния камък на храма „Св. Пимен Зографски“ в столицата

Нрав­с­т­веният под­виг на Свети Пимен Зог­раф­ски остава вписан завинаги в бъл­гар­с­ката национална памет и история и ни дава пример, че иск­рената вяра и родолюбие са най-светлия брод за Бъл­гария. Това заяви дър­жав­ният глава Румен Радев, който заедно с вицеп­резидента Илияна Йотова присъс­тва на ритуала по вграж­дане на темел­ния камък на новос­т­роящия се правос­лавен храм „Св. Пимен Зог­раф­ски“ в район „Изг­рев“ в столицата.

По думите на президента сим­волич­ното полагане на основите на пър­вата столична цър­ква, носеща името на духов­ника, укрепва вярата, която дава силен израз и опора на самосъз­нанието и самочув­с­т­вието ни като народ. „Съзиж­дането на нов храм е праз­ник за всички вяр­ващи и светъл духовен знак към цялото ни общес­тво“, под­черта Румен Радев.

Дър­жав­ният глава припомни святото дело на Пимен Зог­раф­ски, който въз­с­тановява множес­тво духовни огнища в род­ния си софийски край: „Строи и ремон­тира стотици цър­кви и манас­тири, много от тях лично изог­рафисва. Под­готвя ученици, съз­дава соб­с­т­вена школа, оставя след себе си пос­ледователи. Пос­вещава своята кауза на една огромна цел – духов­ното бъл­гар­ско въз­раж­дане“.

Румен Радев изказа приз­нател­ност към Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква, и мес­т­ната власт за положените от тях усилия по издигането на храма и ги определи като пример за така необ­ходимата прием­с­т­веност в админис­т­рацията. Президен­тът благодари и на всички дарители, които без­въз­мез­дно са предос­тавили без­въз­мез­дно труд и сред­с­тва.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...