Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Негово Светейшество патриарх Неофит: Животът тържествува, побеждавайки злото, ада и смъртта

Негово Светейшество патриарх Неофит: Животът тържествува, побеждавайки злото, ада и смъртта

Въз­любени във Въз­к­ръс­налия Гос­под Иисус Хрис­тос чеда на светата ни Цър­ква,

С архипас­тир­ска любов привет­с­т­ваме и поз­д­равяваме всички вас с най-радостния от всички поз­д­рави: ХРИС­ТОС ВОС­К­РЕСЕ!

Адът, тлението и смъртта изгубиха своята власт над човека, защото вече Хрис­тос дойде, за да имаме живот и да го имаме в изобилие.

Ето защо тол­кова смущаващо е, че и днес, две хилядолетия след Въз­к­ресението на Христа, светът, в който живеем, продъл­жава да бъде раз­диран от неп­равди и противоречия, от войни и всевъз­можни прояви на омраза и на насилие от човек към човека; че макар и изкупен от Бога, светът, в който живеем, продъл­жава да бъде болен, пад­нал в страсти и грехове свят, страдащ – свят, в който веч­ните еван­гел­ски цен­ности и небес­ните сък­ровища, които Хрис­тос ни съветва да събираме, са все повече измес­т­вани от невиж­дан егоизъм и егоцен­т­ризъм, от страст към притежаване и кон­суматор­с­тво, които зас­т­рашават вече не само нашите морални устои, но и самия живот на земята, която обитаваме. Следователно не трябва да учудва, че днес човечес­т­вото все по-трудно живее в мир както самò със себе си, така и със заобикалящата го природа. Не трябва да ни учуд­ват отговорите, които то получава от природата заради своята все по-засилваща се алч­ност и страс­тна ненасит­ност, заради все по-видимия отказ от приз­ванието си да бъде добър и разумен стопанин на поверения му от Бога свят.

Особено под­ходящ за раз­мисъл върху всичко това е тъкмо днеш­ният ден: денят на Хрис­товото Въз­к­ресение. Ден, в който животът тър­жес­т­вува, категорично побеж­давайки злото, ада и смъртта. Ден, в който ставаме свидетели на осъщес­т­вяването на най-висшата хар­мония между небето и земята, между божес­т­веното и твар­ното, между Бога и човека.

Нека не се отк­лоняваме от този път, но да го след­ваме неот­к­лонно, като при всяко колебание сверяваме мис­лите и дейс­т­вията си с онова, което ни е завещано от нашия Гос­под в Неговото свето Еван­гелие, откъдето извират водещите начала, веч­ните истини и всички неп­реходни цен­ности и прин­ципи на хрис­тиян­с­кия ни живот и нашето хрис­тиян­ско отношение към света и всичко около нас.

Поз­д­равяваме с великия праз­ник на Хрис­товото Въз­к­ресение всички чеда на светата ни Цър­ква в Родината и извън нея!

Благодатта, мирът и любовта на Въз­к­ръс­налия от мър­т­вите Гос­под

Иисус Хрис­тос и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас!

(Акценти от Пат­риар­шес­кото и синодално пос­лание за Велик­ден)

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...