Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 116, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Янаки Стоилов нареди проверка за твърденията за издевателства над затворник

Янаки Стоилов нареди проверка за твърденията за издевателства над затворник

Янаки Стоилов нареди проверка за твърденията за издевателства над затворник

Минис­тер­с­т­вото на правосъдието ще проверява твър­денията на биз­нес­мена Светос­лав Илчов­ски, който раз­каза в пар­ламента, че му бил показан запис с издевател­с­тва над зат­вор­ник.

Служеб­ният правосъден минис­тър Янаки Стоилов поиска повече кон­к­ретика и заяви, че в такива случаи трябва да се посоч­ват места, имена и кръг лица.

Това са стари проб­леми и не може да се заб­луж­даваме, че са изчез­нали“, каза Стоилов преди за първи път да учас­тва в заседание на ВСС, предаде bTV.

Той отново поиска да бъде нап­равен пълен анализ на работата на спец­съда и прокуратурата и едва тогава да се вземе решение за тях­ното бъдеще. Според служеб­ния минис­тър този анализ трябва да обх­ване целия период — от съз­даването на спец­магис­т­ратурите до днес.

Отчет­ливо впечат­ление още в началото на заседание и преди приемането на самия дневен ред нап­рави, че проф. Стоилов се чув­с­тва ком­фор­тно в позицията на ръководещ Пленума и ясно показа, че пред­почита дебатите да преминават струк­турирано, бързо и без излишно раз­пиляване във времето, след като няколко пъти нап­рави забележка на част от членовете на ВСС, че се изказ­ват не на място, съобщи „Правен свят“.

А иначе в днев­ния ред на Пленума за този чет­вър­тък е включена специална точка за обсъж­дане по приетата от Прокурор­с­ката колегия на извън­редно заседание преди сед­мица дек­ларация, с която се противопос­тави на приетите от Прав­ната комисия на НС промени в Закона за съдеб­ната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които се цели зак­риването на специализираното правосъдие.

Пленумът да изрази в дек­ларация инс­титуционална под­к­репа към съдиите, прокурорите и следователите в специализираните органи в защита на независимостта им и против политичес­ката намеса в дей­ността им. Вносителите искат още да се организира и широк инс­титуционален дебат по темата за значението и смисъла на тези органи.

Окон­чателно като съдия в Админис­т­ративен съд София-област ще бъде преназ­начена и досегаш­ният минис­тър Десис­лава Ахладова, след като Пленумът отк­рие нова щатна бройка за нея в органа.

България

Икономика

Далавера за 630 млн. лева за празни и тревясали язовири

Далавера за 630 млн. лева за празни и тревясали язовири

Правителството на Бойко Борисов ремонтирало водоеми за пет пъти по-скъпо от пазарните цени

Язовири са били ремон­тирани пет пъти по-скъпо от п…

Прочети още:

Loading...

Култура

Последната творба на Светлин Русев

Днес показ­ват за първи път Пос­лед­ната, недовър­шена творба на акад. Свет­лин Русев — “Следи върху камък“, показаха за първи път в род­ния му гр…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Новак Джокович спечели тит­лите на Отк­ритите пър­вен­с­тва на Авс­т­ралия и на Фран­ция по тенис и за втори път в пос­лед­ните шест години е по среда…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие