Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Искра Михайлова от ДПС преизбрана на висок европейски пост с рекордна подкрепа

Искра Михайлова от ДПС преизбрана на висок европейски пост с рекордна подкрепа

Вчера и днес „Обнови Европа“, в чийто със­тав влизат либерал­ните пар­тии, членове на АЛДЕ, Европейс­ката Демок­ратическа пар­тия, както и „Репуб­лика нап­ред“ на френ­с­кия президент — Еманюел Мак­рон, проведоха избор на ново ръковод­с­тво, което да насочи работата на цен­т­рис­т­ката група през оставащата втора половина на ман­дата на Европейс­кия пар­ламент до 2024г. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на ДПС.

За пред­седател на групата „Обнови Европа“, на мяс­тото на нас­коро оттег­лилия се Дачиан Чолош, бе изб­ран фран­цузинът Стефан Сежорне от „Репуб­лика нап­ред“.

Евродепутатът от ДПС и кан­дидат на пар­тията за вицеп­резидент Искра Михай­лова отново бе изб­рана за заместник-председател на политичес­ката група, с най-много гласове — 78 от гласувалите 83 члена на групата.

Редом с бъл­гар­с­кия евродепутат, в Бюрото на групата „Обнови Европа“ бяха изб­рани и членове от Унгария, Испания, Бел­гия, Дания, Италия и Румъния.

Без­с­порно преиз­бирането ми е атес­тация за уважението на колегите към прин­ципите и позициите, които неот­менно отс­тоява Движението за права и свободи. Продъл­жавам да работя за по-гъвкава и ефек­тивна дей­ност на инс­титуциите на ЕС и за интег­риране на важ­ните и за ДПС, и за целия ЕС политики — за нап­редък по Зелената сделка, за чиста енер­гия, внед­ряване на иновации и за по-добър живот за нашите граж­дани.“, заяви Искра Михай­лова, непос­ред­с­т­вено след гласуването.

Европейс­ките пар­т­ньори на ДПС виж­дат в пар­тията пред­видим пар­т­ньор с ясни и добре обос­новани позиции, изтък­наха от прес­цен­търа на делегацията на Движението за права и свободи. Евродепутатът Искра Михай­лова работи всеот­дайно по приоритетите на група „Обнови Европа“ и често ръководи диалог и баланс в една от най-конфликтните работни струк­тури, пос­ветена на устой­чивост и струк­турни политики.

Преиз­бирането ѝ за заместник-председател на групата отразява както работата ѝ, така и приз­нанието за ДПС като стабилна и надеж­дна политическа сила, с приоритети и европейска визия за раз­витие, съв­падащи с тези на центристко-либералното семейс­тво.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...