Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 278, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Доцент Пламен Славов е новият президентски съветник по култура и духовност

Доцент Пламен Славов е новият президентски съветник по култура и духовност

Доцент Пламен Славов е новият президентски съветник по култура и духовност

Със свой указ президен­тът Румен Радев наз­начи доц. д-р Пламен Славов за сек­ретар по духов­ност и кул­тура.

Пламен Славов е роден на 20 май 1961 г. в Асенов­г­рад. Има магис­тър­ска степен по история във Великотър­нов­с­кия универ­ситет „Св.св. Кирил и Методий“, придобива степен док­тор в Академията за общес­т­вени науки – Мос­ква.

Преподавател е в Плов­див­с­кия универ­ситет „Паисий Хилен­дар­ски“ и Вис­шето училище по сигур­ност и икономика в Плов­див, където е доцент по история на религиите и по национална сигур­ност. Той е автор на две моног­рафии за пок­лон­ничес­т­вото в правос­лавието и в исляма.

Избиран за народен пред­с­тавител в 38-ото, 40-ото и 42-ото Народно съб­рание. В Народ­ното съб­рание е бил член на Интер­пар­ламен­тар­ната правос­лавна асам­б­лея. В раз­лични периоди е бил общин­ски съвет­ник и пред­седател на Общин­ски съвет и заместник-кмет на Кар­лово.

От май до декем­ври 2021 г. Пламен Славов е заемал поста заместник-министър на кул­турата в двете служебни правител­с­тва.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...