Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 146, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България

Радев: Ще връча мандата за съставяне на правителство, когато партиите гарантират резултат

Радев: Ще връча мандата за съставяне на правителство, когато партиите гарантират резултат

Президентът участва в церемонията по връчване на дипломите на курсантите от НВУ “Васил Левски“

Ще връча ман­дата за със­тавяне на правител­с­тво, когато пар­тиите гаран­тират, че са пос­тиг­нали резул­тат, заяви преди ден президен­тът Румен Радев, предаде Аген­ция „Фокус“. Той ги призова да след­ват посоката, която бъл­гарите са задали по площадите миналата година.

За изкореняване на пороч­ния управ­лен­ски модел, за борба с коруп­цията, за борба с неравен­с­т­вата, повишаването на доходите, пен­сиите и съз­даване на по-добри условия за здравеопаз­ване и образование. Трябва пар­тиите да дадат ясна гаран­ция, че няма да се отк­лонят от тази посока и ще пос­т­роят такова правител­с­тво, обединено от приоритети и цели, които да са в интерес на бъл­гар­с­ките граж­дани, уточни…

Прочети още…

Румен Овчаров против опити за преврат в БСП: Партията стана жертва на политическо пиратство

“Въп­росът е защо загубихме изборите, когато тряб­ваше да ги спечелим. Защото бяхме един­с­т­вената пар­тия, която в пос­лед­ните 5 години активно и по всякакъв начин се бореше с ГЕРБ, с Бойко Борисов, с модела “Борисов“, с пралел­ната дър­жава, с модела на зад­кулисието. И когато на вът­реш­ноп­р­тий­ния избор преди по-малко от година Кор­нелия Нинова бе изб­рана с огромно мнозин­с­тво тогава изб­рахме не лице, а политика и то точно тази, за която говори“, комен­тира Румен Овчаров по bTV. Той допълни: „Моят…

Прочети още…

Пленумът на БСП даде мандат за продължаване на преговорите с ИТН

Пленумът на БСП даде мандат за продължаване на преговорите с ИТН

Искаме да гарантираме сигурност на гражданите и стабилност за България с редовен кабинет и работещ парламент

Национален съвет на след­ващо заседание, след като кон­так­т­ната група внесе резул­татите от преговорите и нап­редъка по тях и след като „Има такъв народ“ пред­с­тави своето виж­дане за поименен със­тав на правител­с­т­вото и неговите приоритети. Тогава ще съберем отново Национал­ния съвет и ще дадем окон­чател­ното си мнение и позиция. До тогава имаме ман­дат да продъл­жим раз­говорите и да ги раз­ширим с…

Прочети още…

Карадайъ: Безусловна подкрепа от наша страна няма да има, не предлагаме министри

Карадайъ: Безусловна подкрепа от наша страна няма да има, не предлагаме министри

Имаме едно неот­менимо условие — въз­с­тановяване на демок­рацията, връщане на нор­мал­ността в политиката и в пар­ламента, заяви лидерът на ДПС Мус­тафа Карадайъ след раз­говорите с “Има такъв народ“.

Няма да пред­лагаме минис­три, но пер­сонал­ният със­тав на кабинета е от значение, под­чер­тава лидерът на ДПС, цитиран от Епицен­тър. От ДПС дек­ларираха и пред президента Радев готов­ност да под­к­репят правител­с­тво на промяната. Условието им обаче остава същото — пред тях да бъде пред­с­тавена ясна прог­рама за…

Прочети още…

Нинова пред президента: Ще разговаряме с ИТН, но при нужда сме готови да получим третия мандат

Нинова пред президента: Ще разговаряме с ИТН, но при нужда сме готови да получим третия мандат

Кон­фигурацията в пар­ламента посочи, че именно от БСП зависи пос­тигането на стабилно управ­ляващо мнозин­с­тво, заяви президен­тът Радев в началото на кон­сул­тациите с левицата преди връч­ването на ман­дат за със­тавянето на правител­с­тво. Пред­с­тои да работим усилено върху това, което вие винаги сте заявявали — раз­г­раж­дане на пороч­ния управ­лен­ски модел, премах­ването на коруп­цията, решаването на социал­ните проб­леми сред бъл­гар­с­ките граж­дани. За да се получи всичко това е нужно ефек­тивно и отговорно…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Брамс и Менделсон звучат в Борисовата градина

Брамс и Менделсон звучат в Борисовата градина

Кон­церт за цигулка на Йоханес Брамс и Шот­лан­д­ска сим­фония на Феликс Мен­дел­сон — Бар­толди ще звучат в Парк-театър “Борисова градина“ на 29 юл…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Поземлена реформа и край на дивия капитализъм с наддаването при рентите!

Поземлена реформа и край на дивия капитализъм с наддаването при рентите!

Може да изг­лежда революционно, но е изк­лючително наложително на този етап от раз­витието на земеделието те да се случат, казва фер­мерът Борис…

Прочети още:

Loading...