Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България

От „Демократична България“ издадоха структурата на правителството

От „Демократична България“ издадоха структурата на правителството

В 47-то НС ще има четирима председатели - по един за всяка година, в Кабинета ще има само един вицепремиер и ново министерство на електронното управление

На среща между ДБ и ПП е била пос­тавена цел да се оповести коалиционно споразумение до 3 декем­ври 2021 г. (петък), когато ще е пър­вото заседание на Народ­ното съб­рание.

Пред­седателят на пар­ламента да се сменя всяка година на ротационен прин­цип. За това са се договорили четирите фор­мации, преговарящи за със­тавяне на правител­с­тво — „Продъл­жаваме промяната“, БСП, „Има такъв народ“ и „Демок­ратична България“.Идеята е при пълен ман­дат всяка от четирите фор­мации да има пред­седател на парламента.Ротацията ще започне с пред­седателя на БСП в оставка Кор­нелия Нинова.За намеренията на преговарящите се…

Прочети още…

Починало е едно от децата, заразени с менингит

Едно от децата, заразени с менин­гит в столична дет­ска градина е починало, пот­вър­диха от Столична община. Става въп­рос за пър­вото инфек­тирано дете. То е на 5 години и е било в трета група.Случаи на деца, положителни за бак­териален менин­гит зат­вориха временно дет­ска градина номер 37 “Въл­шеб­с­тво“ в София. Преди два дни са били взети проби от 31 деца и 8 служители в градината, които са били кон­так­тни на инфек­тирано дете. Изс­лед­ванията показали, че 16 деца и трима въз­рас­тни са положителни.Веднага…

Прочети още…

Събити

  • 1586 г. — В Анг­лия са пренесени от Колум­бия кар­тофите като земедел­ска кул­тура.
  • 1621 г. — Галилео Галилей изоб­ретява телес­копа.
  • 1866 г. — Петко Славей­ков основава вес­т­ник „Македония“ в Цариг­рад.
  • 1959 г. — Пър­вият в света атомен ледораз­бивач „Ленин“ е пус­нат на вода в корабос­т­роител­ницата в Ленин­г­рад, СССР.
  • 1966 г. — Край Кремъл­с­ката стена са пог­ребани останки на нез­наен войн и е съз­даден извес­т­ният Гроб на нез­най­ния войн.
  • 1967 г. — Крис­тиан Бар­нард осъщес­т­вява в Кейп Таун, ЮАР

Прочети още…

Министър Кацаров: Всички ученици от понеделник в час

Министър Кацаров: Всички ученици от понеделник в час

Тестването ще се извършва само веднъж седмично - в първия учебен ден от всяка седмица

Всички ученици се връщат в клас­ните стаи от понедел­ник. Освен това, тес­т­ването вече ще се извър­шва само вед­нъж сед­мично — в пър­вия учебен ден от всяка сед­мица. Изс­лед­ванията ще правят с щадящи тес­тове. Това обяви служеб­ният здравен минис­тър Стойчо Кацаров. Той допълни, че за учителите остава тес­т­ването два пъти сед­мично.

Броят на заразените намалява неп­рекъс­нато. Регис­т­рираната заболеваемост сред хората…

Прочети още…

Корнелия Нинова: Първо грижата за хората, после постовете

Корнелия Нинова: Първо грижата за хората, после постовете

Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова нап­рави изяв­ление на прес­кон­ферен­ция в сградата на пар­тията. „Много се пише и говори в пос­лед­ните дни по важни въп­роси за дър­жавата и за със­тавянето на правител­с­тво. Искам да кажа няколко неща, които се отнасят до “БСП за Бъл­гария“ и до имена от коалицията, но преди това няколко прин­ципни въп­роса:

Първо — пот­вър­ж­даваме отново волята си да положим усилия да има редовно правител­с­тво, което да преведе страната и хората през кризите, и да започне истин­с­ката…

Прочети още…

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...