Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България

БСП: Няма да допуснем хората да студуват и гладуват през зимата

БСП: Няма да допуснем хората да студуват и гладуват през зимата

Работещата икономиката ще се справи с демографската криза, категорични са социалистите

“През фев­руари зам­разихме цените на тока за домакин­с­т­вата и така спасихме хиляди семейс­тва от студа. Увеличихме зап­лати, дет­ски, май­чин­с­тво, пен­сии, ваучери за храна, за да няма глад. Така ще нап­равим и сега в бъдещо правител­с­тво: ще наложим таван на цените, ще увеличим минимал­ната зап­лата, ще пред­ложим необ­лагаем минимум, преиз­чис­ление на пен­сиите и увеличение на вдовиш­ките над­бавки, помощи за енер­гиино бед­ните. Няма да допус­нем хората да студуват и гладуват през зимата. 

Има пари в бюджета за тези мерки. Борисов лъже и плаши с финан­сов апокалип­сис. Важно е кой за какво иска да се хар­чат парите от бюджета. Ние сме категорични, че те са…

Прочети още…

МО дарява зимни облекла на украинската армия

МО дарява зимни облекла на украинската армия

Военните предоставиха на посланик Москаленко 350 медицински пакета

Въз­мож­нос­тите за оказ­ване на хуманитарна и военно-техническа помощ на Украйна са били обсъдени във втор­ник на минис­търа на отб­раната Димитър Стоянов с пос­ланика на Украйна Виталий Мос­каленко, съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на отбраната.„Министерството на отб­раната се включва в оказ­ването на хуманитарна и военно-техническа помощ на Украйна. Предос­тавяме дарение от 350 медицин­ски пакети за 35 000 украин­ски воен­нос­лужещи“, посочил…

Прочети още…

Директори на общински болници: Няма лекари и сестри

Директори на общински болници: Няма лекари и сестри

Управител­ният съвет на Сдружението на общин­с­ките бол­ници посочи пред политичес­ките пар­тии проб­лемите в сек­тора на прес­кон­ферен­ция в БТА.

“Искаме здравеопаз­ването да е над­пар­тийно, а не ляво или дясно“, категорични са от Сдружението на общин­с­ките бол­ници, които изказаха пред пред­с­тавители на политичес­ките сили проб­лемите на общин­с­кото здравеопаз­ване, цитирани от „Нюз.бг“ От Сдружението смятат, че “бъл­гар­с­ката здравна сис­тема е донор на Европейс­кия съюз и пер­соналът изтича още от обучението на…

Прочети още…

Дават достъп на партиите до изходния код на машините за гласуване

Дават достъп на партиите до изходния код на машините за гласуване

Минис­тер­с­т­вото на елек­т­рон­ното управ­ление ще предос­тави днес дос­тъп до изход­ния код на машините за гласуване на пред­с­тавителите на политичес­ките пар­тии, съоб­щиха от прес­цен­търа на минис­тер­с­т­вото.

Дос­тъп до кода ще получат фор­мациите, които са регис­т­рирани в пуб­лич­ния елек­т­ронен регис­тър на Цен­т­рал­ната избирателна комисия (ЦИК) на пред­с­тавителите в процеса на удос­товеряване по чл. 213а от Избор­ния кодекс, както и на меж­дународни наб­людатели.

Предос­тавянето на дос­тъпа до изход­ния код се…

Прочети още…

Манолова: Да не допуснем мнозинство на партиите, които ще ни въвлекат във войната

Манолова: Да не допуснем мнозинство на партиите, които ще ни въвлекат във войната

Освен страха от високите сметки хората имат още един, още по-голям страх и това е страхът от война. Бъл­гарите не бива да допус­каме пар­тиите, които са готови да ни във­лекат във война да нап­равят мнозин­с­тво. Дилемата е между незабавни преговори за мир и призиви за война до победен край.“

Това заяви лидерът на Изп­рави се Бъл­гария Мая Манолова в раз­говора си с Цветанка Ризова в предаването „Лице в лице“ по бТВ. Манолова определи темата за вой­ната в Украйна като раз­ломна линия на…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

“Мечешка приказка“ е премиерeн спектакъл за деца

“Мечешка приказка“ е премиерeн спектакъл за деца

“Мечешка приказка“ е най-новият спек­такъл за деца на Драматично-куклен театър “Иван Радоев“ в Плевен. Тек­с­тът е на Ян Вил­ков­ски, а пос­тановк…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Европейс­ката комисия обяви,че към момента няма данни за негативни ефекти върху европейс­ките фер­мери, породени от преминаването на зърно от У…

Прочети още:

Loading...