Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България

Йотова: Бизнесът е изтръпнал заради газа

Йотова: Бизнесът е изтръпнал заради газа

Правителственият говорител обещава до 4 пъти по-ниски цени

Както виж­дате бъл­гар­с­кият биз­нес е бук­вално изт­ръп­нал, бъл­гар­с­ката икономика е изт­ръп­нала, защото те работят повече от половин месец и едва преди два дни раз­б­раха на каква цена на газа работят и произ­веж­дат“. Това заяви вчера вицеп­резиден­тът Илияна Йотова, комен­тирайки най-актуалната тема свър­зана с енер­гий­ната криза, предиз­викана от спирането на дос­тав­ките за Бъл­гария, предаде БГНЕС. „До този момент нямаме инфор­мация какви са договор­ките, пос­тиг­нати от правител­с­т­вото на Кирил Пет­ков относно природ­ния газ в САЩ и какво ще се случи след месец юни, как ще осигурим след­ващата зима и на каква цена“, комен­тира вицеп­резиден­тът.

Такава неп­роз­рач­ност и липса на инфор­мация не просто…

Прочети още…

БСП: Правим всичко възможно да увеличим минималната заплата

БСП ще нап­равим всичко, което е по силите ни, за да облек­чим живота на всяко едно бъл­гар­ско семейс­тво. Смятаме, че пен­сиите трябва да се вдиг­нат. Ще нап­равим и всичко въз­можно да се увеличи минимал­ната работна зап­лата или поне да има необ­лагаем минимум, за да бъде под­помог­нато всяко едно бъл­гар­ско семейс­тво, защото положението в цялата страна е тежко.” Това заяви членът на Изпъл­нител­ното бюро на БСП Борис­лав Гуцанов в предаването „Офан­зива“ по Nova News.

Взели сме мерки, за да не…

Прочети още…

Петков нямало да подписва нищо със Скопие

Петков нямало да подписва нищо със Скопие

Премиерът Кирил Пет­ков няма да посещава скоро Скопие и няма да под­писва нищо със север­номакедон­с­ката страна. Това заяви начал­никът на кабинета на министър-председателя Лена Борис­лавова. „Няма да има скорошно посещение, тъй като нямаме документ, върху който можем да работим по Договора за доб­росъсед­с­тво, каза по БНТ Борис­лавова. Тя пот­върди, че докато бъл­гар­с­ката страна не види стъпки, които са свър­зани с изпъл­нение на критериите за спиране на дис­к­риминацията на бъл­гар­с­кото мал­цин­с­тво, няма да…

Прочети още…

Повече украинци напускат страната, отколкото идват

Повече украинци напускат страната, отколкото идват

В пос­лед­ната сед­мица повече украин­ски граж­дани напус­кат Бъл­гария, откол­кото влизат, съобщи пред­седателят Дър­жавна аген­ция за бежан­ците (ДАБ) Мариана Тошева в предаването „Неделя 150“ на БНР. “Вчера (в събота-бел.ред.) са влезли в нашата страна 2441 души за денонощие, но са напус­нали 2792. Този процес се наб­людава от сед­мица. Броят на тези, които напус­кат страната, се задържа по-голям от тези, които влизат в Бъл­гария“, каза Тошева.

Пред­седателят на ДАБ отново заяви, че до 31 май хотелите…

Прочети още…

Петър Кънев: Подготвя се антиинфлационен пакет, 2 милиарда лева ще влязат в джобовете на хората 

Петър Кънев: Подготвя се антиинфлационен пакет, 2 милиарда лева ще влязат в джобовете на хората 

Разработва се вариант пенсиите да се вдигат с 21% от 1 юли, съобщи депутатът от левицата

“В момента социал­ното минис­тер­с­тво раз­работва вариант от 1 юли да се вдиг­нат всички пен­сии с 21%. Идната сед­мица на лидер­ска среща на коалицион­ните пар­т­ньори ще се обсъди преиз­чис­ляването на пен­сиите.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от “БСП за Бъл­гария” Петър Кънев в предаването “Неделя 150” по БНР

Той каза още, че на екс­пер­тен съвет по икономика и финанси управ­ляващите са обсъдили…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Вида Пиронкова представя “Енигматични състояния“ в клавирен концерт

Вида Пирон­кова пред­с­тавя “Ениг­матични със­тояния“ в автор­ски клавирен кон­церт на 27 май в цен­тър “Орфей“ — бул. “Пейо К. Яворов“ 18.

Ком­позито…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Финландия ще поиска членство в НАТО, съобщиха президентът и премиерката на страната

Финландия ще поиска членство в НАТО, съобщиха президентът и премиерката на страната

Владимир Путин: Отказът на Хелзинки от военен неутралитет ще е грешка

Фин­лан­дия реши да отп­рави молба за член­с­тво в НАТО. Това обявиха вч…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Добра стопанска година за земеделските кооперации край Дунава

Добра стопанска година за земеделските кооперации край Дунава

До 784 кг/дка пшеница и до 1200 кг/дка царевица са прибрани през 2021 г. , показват отчетите в Силистренска област

Земедел­с­ките кооперации в …

Прочети още:

Loading...