Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Световната банка: България е №1 по спад на емигрантските пари

Бъл­гария е страната с най-голям спад на изп­ращаните от емиг­ранти пари за периода от април до декем­ври 2020 г. заради пан­демията. Това показ­ват данни на Светов­ната банка в анализ за 37 дър­жави — всич­ките с ниски и средни доходи на населението. Според данни на БНБ изп­ращаните от емиг­ран­тите пари са намалели близо осем пъти. През пър­вите два месеца на нас­тоящата година бъл­гар­с­ките емиг­ранти в чуж­бина са изп­ратили общо 24,8 млн. евро. За същия период на миналата година сме получили от бъл­гарите зад граница 198,2 млн. евро. На второ място по спад на емиг­ран­т­с­ките преводи е Боливия, а на трето е Нигерия, показ­ват дан­ните на Светов­ната банка. Същев­ременно за същия период в Бразилия, Самоа, Пакис­тан, Мек­сико, Непал, Доминикан­ска репуб­лика и други…

Прочети още…

Служебното правителство оставя добавката от 50 лв. към пенсиите

Служебното правителство оставя добавката от 50 лв. към пенсиите

Добав­ката от 50 лева месечно към пен­сиите ще продължи поне до края на ман­дата на служеб­ното правител­с­тво, съобщи служеб­ният социален минис­тър Гълъб Донев. Добав­ката беше въведена от правител­с­т­вото на Бойко Борисов като мярка за под­помагане на въз­рас­т­ните хора в условията на пан­демията от коронавирус и е в сила от въвеж­дането на извън­редни противоепидимични мерки.

Тенденции при месото: Очакват се най-високите цени за последните три години

Тенденции при месото: Очакват се най-високите цени за последните три години

Цените на тон кланично тегло на свин­с­кото месо продъл­жават да се покач­ват плавно. Ценовото ниво през март е с 0,8% над установеното пред­ход­ния месец, но с 19% под нивото на същия период на 2020 г., пише в пос­лед­ния бюлетин на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA). Анализаторите отбеляз­ват, че динамиката на европейс­кия пазар показва извес­тно забавяне на рас­тежа на цените, като за момента сред­ните рав­нища се движат над осред­нените стой­ности за периода 20162020 г., но…

Прочети още…

Оптимизъм за цените на пролетниците

Оптимизъм за цените на пролетниците

Слънчогледът се търгува на зелено за по 900 лв./тон, съобщават от сектора

Сериозни заявки за цените на слън­чог­леда и рапицата има тази година, споделят зър­ноп­роиз­водители от Южна Бъл­гария пред Агри.БГ. Вече стана ясно, че офер­тите на зелено за пшеницата в Доб­ру­джа дос­тигат до 380 лв./тон. Засега времето също е на страната на произ­водителите. Ще има ли една успешна година за сек­тора? Агрометеорологич­ните данни сочат, че към този момент със­тоянието на есен­ниците е добро, а очак­ваните през…

Прочети още…

България

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...