Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 150, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Сред петте страни сме в ЕС с най-много младежи, които не работят и не учат

Бъл­гария е сред петте страни в Европейс­кия съюз с най-висок дял на младежи, които не работят и не учат (NEETs), поради което е необ­ходимо префокусиране на политиките към тях. Това става ясно от изс­лед­ване на Инс­титута за пазарна икономика (ИПИ) — оценка на младежите извън сис­темите на заетост, образование или обучение и препоръки към политиките за интег­рация. Целта на анализа е да се изг­ради профил на младежите в Бъл­гария, които не работят и не учат, като се изведат основ­ните им харак­терис­тики и раз­п­ределение според образованието, доходите, здравето, региона, семей­ната среда. От ИПИ пред­лагат и основни насоки за реформа на младеж­ките политики, които да подоб­рят активирането и трай­ното връщане на повече младежи към образование и на пазара…

Прочети още…

Служебната власт поиска точен график за газовата връзка България-Гърция

Служебната власт поиска точен график за газовата връзка България-Гърция

Има недовър­шени строителни работи по газовата връзка с Гър­ция, затова от регионал­ното минис­тер­с­тво са изис­кали от инвес­титора да пред­с­тави под­робен график за това как и в какви срокове интер­конек­торът ще бъде довър­шен. Това заяви в ефира на БНТ минис­търът на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото арх. Иван Шиш­ков след срещата си учас­т­ниците в строител­с­т­вото на газовия интер­конек­тор. Строежът на обекта се раз­деля на два етапа — това, което е най-неотложно за пус­кането на тръбата, ще се…

Прочети още…

Зреят водни бунтове заради ценовия скок от 1 август

Зреят водни бунтове заради ценовия скок от 1 август

Водни бун­тове се гот­вят в раз­лични градове в страната, след като от началото на август КЕВР утвърди драс­тично завишение на цените на питей­ната вода в много области. Първи на протест излязоха жителите на Раз­г­рад. В петък пред сградата на общината недоволни раз­г­рад­чани нас­тояха цената да се прераз­г­леда, защото вече не е поносима за домакин­с­т­вата. Градът е с най-скъпата вода в страната, след като от началото на август тарифата се вдигна с 46%, при което кубик вода вече струва 5.30 лв. с ДДС

Прочети още…

“Икономист“:България ще е сред най-засегнатите от неизбежната рецесия

“Икономист“:България ще е сред най-засегнатите от неизбежната рецесия

След почти 17% инф­лация през юни — най-високата от 24 години насам — анализаторите очак­ват тя да продължи да расте и през третото тримесечие Рецесията в Европа през зимата на 20222023 г. заради енер­гий­ната криза вече е неиз­бежна. Бъл­гария ще е една от страните, които ще пос­т­радат заради свиването на тър­сенето на продук­цията ѝ в ЕС. Както и защото изпъква като икономика с много неефек­тивни процеси на произ­вод­с­тво, пот­ребяващи особено много енер­гия — два пъти и половина над сред­ното за…

Прочети още…

България

Култура

Спорт

Левски с победа срещу Пирин - Благоевград

Отборът на Лев­ски се завърна победно в род­ния елит след три поредни мача в европейс­ките клубни тур­нири. “Сините” над­виха с 1:0 Пирин (Бл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие