Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Министерството на земеделието започва традиционната продажба на живи елхи

Министерството на земеделието започва традиционната продажба на живи елхи

Министерството на земеделието започва традиционната продажба на живи елхи

Цените на дръвчетата варират между 3 и 40 лв., в зависимост от височината и вида им

Минис­тер­с­т­вото на земеделието стар­тира превър­налата се в традиционна продажба на живи елхи, като тази година каузата на кам­панията е свър­зана с опаз­ване на горите. За всяко продадено дръвче ще бъдат засадени 10 нови фиданки в бъл­гар­с­ките гори, стопанис­вани от дър­жав­ните гор­ски пред­п­риятия. Елхите в кон­тей­нери са осигурени от шестте дър­жавни гор­ски пред­п­риятия. На места ще бъдат налични и отсечени дръв­чета от специално съз­дадени за целта план­тации и раз­сад­ници. Цените на дръв­четата варират между 3 и 40 лв., в зависимост от височината и вида им. Инициативата започва в началото на след­ващата сед­мица в цялата страна. Мес­тата за продажба на колед­ните елхи, организирани от гор­с­ките пред­п­риятия, са: • „Югозападно дър­жавно пред­п­риятие“, гр. Благоев­г­рад • гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 (пред сградата на Минис­тер­с­т­вото на земеделието) • гр. София, ул. „Антим I“ № 17 • гр. Благоев­г­рад, ул. „Зора” № 18 (админис­т­ративна сграда на ЮЗДП) • гр. Гоце Дел­чев, ул. „Скопие” № 2 (админис­т­ративна сграда на ТП ДГС Гоце Дел­чев) • с. Локор­ско, гор­ски раз­сад­ник „Локор­ско”   • „Северозападно дър­жавно пред­п­риятие“, гр. Враца • o    с. Лесид­рен, ул. „Стара планина“ № 97 • o    гр. Ловеч, ул. „Тър­гов­ска“ № 56 (пред сградата на ДГС Ловеч) • o    гр. Плевен,  ул. „Сан Стефано“ № 37 • o    гр. Троян, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20 (в двора на ДГС Троян) • o    с. Черни Осъм, ул. „Първи май“ № 77 (пред сградата на ДГС Черни Осъм) • o    гр. Априлци, кв. Видима, м. Марин­ска, дър­жавен гор­ски раз­сад­ник • гр. Бер­ковица, ул.“Митрополит Кирил“№ 13(пред сградата на ДГС Бер­ковица)   • „Южноцен­т­рално дър­жавно пред­п­риятие“, гр. Смолян • гр. Смолян, бул. „Бъл­гария“ №83, пред сградата на ДГС Смолян • гр. Кър­джали, ул. „Васил Лев­ски“ №2, пред сградата на ДГС Женда • гр. Плов­див, раз­сад­ник „Голямоконар­ско шосе“ • с. Нова Махала, обл. Пазар­джик, раз­сад­ник „Нова Махала”, админис­т­ративна сграда на ДГС Батак • м. Вълча поляна, админис­т­ратив­ната сграда на ТП ДЛС Борово • гр. Панагюрище, раз­сад­ник „Самодив­ско дърво” • с. Рав­ногор, обл. Пазар­джик, раз­сад­ник „Рав­ногор” • гр. Ракитово, обл. Пазар­джик, раз­сад­ник „Цигов чарк“ • ДГС Родопи,  м. Бег­лика • раз­сад­ник „Селище“, м. Селище, обл. Пазар­джик • гр. Велин­г­рад, раз­сад­ник „Суха лъка“ • ДЛС Широка поляна, м. Широка поляна • с. Борино, гор­ски раз­сад­ник „Хай­душки дол“ • гр. Девин,  ТП ДЛС Извора, двора на админис­т­ратив­ната сграда, ул. „Освобож­дение“ 18ТП ДГС Михал­ково, админис­т­ративна сграда • гр. Златог­рад, ул. „Г. С. Раков­ски” № 33 • с. Елховец, обл. Смолян, раз­сад­ник „Бър­чево“ • с. Смилян, обл. Смолян, раз­сад­ник „Смилян“ • с. Славейно, ДГС Славейно • с. Триг­рад, адм. сграда на ДГС Триг­рад • с. Широка лъка, ТП ДГС Широка лъка, ул. „Перелик“ № 1 • гр. Клисура, обл. Плов­див, раз­сад­ник „Зли дол“ • гр. Ардино, ул. „Репуб­ликан­ска“ №7 • с. Чакаларово • гр. Крумов­г­рад, адм. сграда на ТПДГС Крумов­г­рад“, пл. „Бъл­гария“ №8   • „Север­ноцен­т­рално дър­жавно пред­п­риятие“, гр. Габ­рово • гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кън­чев“ №29 (в двора на стопан­с­т­вото) • гр. Раз­г­рад,  ул. „Черна“ № 34 (в двора на стопан­с­т­вото) • гр. Русе, ДЛС Дунав • гр. Русе, ул. “Мария Луиза“ 19   • „Югоиз­точно дър­жавно пред­п­риятие“, гр. Сливен • гр. Бур­гас, гор­ски раз­сад­ник „Росенец“, мес­т­ност „Отманли“, • гр. Ямбол, гор­ски раз­сад­ник  „Ормана“, мес­т­ност „Ормана“  • гр. Мъг­лиж, пл. „Трети март“ № 24 • гр. Несебър, ул. „Дюни“ № 21 (в двора на админис­т­ратив­ната сграда на Дър­жавно ловно стопан­с­тво Несебър) • с. Порой, гор­ски раз­сад­ник “Порой” • гр. Твър­дица, ул. „Бал­кан“ № 29 (ограничени бройки) • гр. Сливен, ул. Орешак 15А (админис­т­ратив­ната сграда на ДГС-Сливен)   • „Североиз­точно дър­жавно гор­ско пред­п­риятие“, гр. Шумен • с. Сал­маново, ДГС Шумен, раз­сад­ник към ДГС-Шумен • гр. Тър­говище, ДГС Тър­говище, булевард „Цар Освободител“ 22 • с. Баячево — раз­сад­ник към ДГС-Търговище • с. Соколово, ДЛС Бал­чик, улица „Черно море“ 9, раз­сад­ник към ДЛС-Балчик • гр. Вър­бица, ДГС Вър­бица, улица „Сеп­тем­в­рийско въс­тание“ 133

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие