Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Съдът задължи БАБХ да предостави данни за парите за изгаряне на животински отпадъци

Съдът задължи БАБХ да предостави данни за парите за изгаряне на животински отпадъци

Антикоруп­цион­ният фонд (АКФ) осъди Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) да предос­тави инфор­мация за отчетените месечни количес­тва обез­в­редени животин­ски отпадъци и месеч­ните суми, изп­латени от инс­титуцията на фир­мите с инсинератори – “Син кръст“ ЕООД и “Еко БГСЖПЕООД. До решението на Админис­т­ратив­ния съд в София се стигна след жалба на АКФ, породена от отказа на БАБХ да предос­тави дан­ните. Според съда лип­с­ват как­вито и да било мотиви, обос­новаващи твър­денията на БАБХ, че исканата инфор­мация, пред­с­тав­лява тър­гов­ска тайна и раз­к­риването й би довело до нелоялна кон­курен­ция. От АКФ под­чер­тават, че от аген­цията по храните са нарушили Закона за дос­тъп до общес­т­вената инфор­мация, като “изобщо не са извър­шили преценка за наличие на над­деляващ общес­т­вен интерес“. “Съдът приема, че напълно “незаконосъоб­разно“ и “недопус­тимо“ БАБХ са изис­кали от заявителя да доказва над­деляващ общес­т­вен интерес. Съдът е категоричен, че от БАБХ изобщо не е тряб­вало да искат съг­ласие за раз­к­риване на инфор­мацията от фир­мите с инсинератори, а първо е след­вало да нап­равят преценка за наличие на над­деляващ общес­т­вен интерес, защото ако такъв е налице, съг­ласието на фир­мите изпъл­нители е без значение и дос­тъп трябва да се предос­тави“, пише АКФ в писмо до медиите. До делото се стигна след раз­с­лед­ване на Генка Шикерова от август 2019 г., в което се раз­к­риват множес­тво данни за нарушения на Закона за общес­т­вените поръчки, в резул­тат на което неп­равомерно са раз­ход­вани 30 млн. лева през 20182019 г. и са сключени договори за още 30 млн. лв. за 2020 г., мотивирани с извън­ред­ната и услож­нена епизоотична обс­тановка заради чумата по дреб­ните преживни животни, африкан­с­ката чума по свинете и птичия грип. В момента в БАБХ тече проверка на Аген­цията за дър­жавна финан­сова инс­пек­ция, започ­нала по сиг­нал на АКФ.

България

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...