Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря05082020

Брой 147, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Житницата на България остана без жито

Житницата на България остана без жито

Житницата на България остана без жито

През тази стопанска година Добричка област поставя своеобразен „рекорд” по ниски резултати, жънат средно по 138 кг пшеница от декар

Жът­вата на пшеница в Доб­ру­джа върви с бързи тем­пове. Причина за това е не само стремежът да се изпол­зва сухото и горещо време, за да се прибере рекол­тата. Причина е и лип­сата на такава. През тази стопан­ска година Доб­ричка област пос­тавя своеоб­разен „рекорд” по ниски резул­тати. 138 кг/дка е сред­ният добив на пшеница в Жит­ницата на Бъл­гария. До момента са ожънати малко над 200 000 дка, показ­ват дан­ните на Облас­тна дирек­ция „Земеделие”. Кам­панията по прибиране на рекол­тата е започ­нала във всички доб­ру­джан­ски общини. С най-бързи тем­пове върви жът­вата в района на Шабла, където са рекол­тирани 60 % от посевите. Там обаче има и голям процент пропад­нали площи с пшеница. В много от земедел­с­ките стопан­с­тва в Доб­ру­джа провалените посеви са между 20 % и 85 %, уточни Радос­тина Жекова, пред­седател на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите. В Каварна и Бал­чик жът­вата също върви на бързи обороти и вече са ожънати до 26 % от заложените през есента пшеници. Общо 1,245 млн. дка са площите с жито в Доб­ричка област, от които обичайно се прибират рекор­дни добиви. В момента най-плодородният район в Бъл­гария дава отчай­ващо ниски резул­тати. В Шабла Ивайло Цанев прибира по 96 кг/дка. В района на Спасово при Димитър Кат­ран­джиев ком­бай­ните също отчитат средно по 95 кг/дка. В други райони сред­ните добиви са съот­ветно 63 кг/дка и 70 кг/дка. Само в отделни полета на Доб­ричка област стопаните споделят за добиви до 150 кг/дка. Мрач­ната кар­тина от злат­ните доб­ру­джан­ски поля се раз­вед­рява отчасти от резул­татите от ечемик. До момента от ожънатите 64% от засетите 15 000 дка са приб­рани средно по 299 кг/дка. Това е далеч по-малко от миналогодиш­ните резул­тати. „Ние се гот­вим за рекол­тата от пшеница в продъл­жение на цяла година. Това е любимата ми жътва. Това е свещенодейс­т­вие! Но резул­татите са изк­лючително ниски!”, комен­тира емоционално Радос­тина Жекова. Тепърва пред­с­тоят анализи и цялос­тен раз­бор на причините, довели до този пог­ром при рекол­тата от пшеница в Доб­ру­джа. Едно е ясно – природата ще продъл­жава да дава изпитания за кул­турите и земедел­ците. Тепърва ще станат ясни и жес­токите пос­лед­с­т­вия от рекор­дно нис­ките добиви. Ще има ли раз­п­лащания между фир­мите, какво ще получат соб­с­т­вениците на земя или ще се стигне до фалити? Труден въп­рос и още по-труден отговор.

България

Култура

Спорт

Свят

В Беларус започнаха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започ­наха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започна пред­с­рочно гласуване на президен­т­с­ките избори в общо 5767 сек­ции, включително 44 извън страната, предаде ТАСС.

Освен сегашн…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...