Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед25102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 130 биофермери повече са кандидатствали в Кампанията 2020

130 биофермери повече са кандидатствали в Кампанията 2020

130 биофермери повече са кандидатствали в Кампанията 2020

Ако миналата година биофер­мерите, които са кан­дидат­с­т­вали за под­помагане по мярка 11 „Биологично произ­вод­с­тво“ от сел­с­ката прог­рама, са били 3 577, тази година броят им е увеличен със 130. Заяв­ления тази година са подали 3 707 сер­тифицирани биос­топани, съоб­щиха за Синор.бг от фонд „Земеделие. Тъй като всеки кан­дидат може да заяви за под­помагане повече от едно нап­рав­ление, затова и някои от стопаните, които са еднов­ременно живот­новъди и рас­тениевъди или пък пчелари са подали повече заяв­ления. Най-голямо присъс­т­вие имат фер­мерите, отг­леж­дащи биологично чисти кул­тури — тази година помощ очак­ват да получат 2 540 души. В биологич­ното живот­новъд­с­тво брой­ката е най-семпла, тъй като заяв­ленията там са едва 80. Добро раз­витие има при пчелар­с­т­вото, където 1 199 биофер­мери са подали документи за под­помагане тази година. И макар че брой­ката на биоп­роиз­водителите пос­тепенно нарас­тва, нат­рупаните проб­леми с актуализацията на регис­т­ръра все още тежат на бранша, тъй като от 7 юли досега 200 биофер­мера все още не са получили суб­сидиите си от Кам­пания 2019 г. Ще припом­ним, че след като тази пролет фонд „Земеделие“ преведе парите по дирек­т­ните плащания и ПРСР на всички останали земедел­ски произ­водители, по отношение на биото пър­воначално 400 останаха без преведени сред­с­тва, защото не са спазили основ­ния си ангажимент — до 30 октом­ври на петата година от ангажимента си да пред­с­тавят пис­мени доказател­с­тва за произ­ведената от тях продук­ция или сер­тификат, припом­ниха от фонда. От тези 400 суши след пос­лед­ващи проверки е станало ясно, че за половината от тях ще има допъл­нителни уточ­нения. И досега обаче тези инс­пек­ции не са прик­лючени напълно и сред­с­т­вата не преведени, посочиха от фонда. По отношение на пъл­ния регис­тър на произ­водителите, преработ­вателите и тър­гов­ците на земедел­ски продукти и храни, произ­ведени по правилата за биологично произ­вод­с­тво, който се под­държа от минис­тер­с­т­вото на земеделието, актуал­ните данни сочат, че активни са 6 189 оператора, посочиха от агроведом­с­т­вото.

България

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...