Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 1/3 от работещите и повече от 40% от работодателите готови да работят на черно

1/3 от работещите и повече от 40% от работодателите готови да работят на черно

1/3 от работещите и повече от 40% от работодателите готови да работят на черно

Обез­щетенията мотивират работещите да са на светло, а кам­панията “Зап­лата в плик“ е изс­вет­лила 33 млн. лв. от въз­наг­раж­дения. Убеж­дението, че недек­ларираният труд не ги касае пряко, е основен мотив да са готови да работят на черно за около 1/3 от работещите и за повече от 40% от работодателите. Това показ­ват дан­ните от анкета, попъл­нена от над 3750 работещи и 1050 работодатели. Тя беше съз­дадена от ИА “Главна инс­пек­ция по труда“ при старта на Европейс­ката кам­пания за дек­лариран труд“ в началото на март, с цел да се проверят мотивите на работещи и работодатели да работят на светло, съот­ветно да работят недек­ларирано. Основен мотив за работа на светло за работещите е въз­мож­ността да получат замес­т­ващ доход от обез­щетения, когато изпад­нат в нужда. За работодателите един от сериоз­ните мотиви е да избег­нат сан­к­ции от кон­т­рол­ните органи. И за двете категории анкетирани лица една от най-силните мотивации да бъдат на светло е убеж­дението, че правилата трябва да се спаз­ват, като при работодателите така смятат около 2/3 от попъл­нилите анкетата. И двете страни в трудовия процес биха били по-мотивирани да са на светло, ако са сигурни, че с тех­ните данъци и осигуровки се подоб­ряват общес­т­вено значими сис­теми като здравеопаз­ване, образование, социална, осигурителна. От Национал­ната аген­ция за приходите пред­с­тавиха данни от стар­тиралата през 2017 г. кам­пания “Зап­лата в плик“, която също се осъщес­т­вява в пар­т­ньор­с­тво с ИА ГИТ, НОИ и социал­ните пар­т­ньори. През 2018 г. е отчетено изс­вет­ляване на доходите с 13 млн. лв., а през 2019 г. сумата вече е 33 млн. лв. Все още обаче остават около 440 млн. лв., за изс­вет­ляването на които трябва да продъл­жат общите усилия, отбеляз­ват от НАП.

България

Култура

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Бел­чев е сценарист на големия кон­церт „Третият лъч“, който събира звезди от няколко генерации в НДК. При 30 процента от капацитета на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Диков прати Локомотив (Сф) на върха във Втора лига

Отборът на Локомотив (София) се върна на върха във Втора лига, след като надви трудно с 3:2 Струм­ска слава. Двубоят от 11-ия кръг на ста…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Произ­водителите на пуйки във Великоб­ритания нас­тояват за спешно изк­лючение за набиране до края на месеца на 1000 сезонни работ­ници от чуж­бин…

Прочети още:

Loading...