Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) “Дупката“ в НОИ нараства на 6 млрд. лв.

“Дупката“ в НОИ нараства на 6 млрд. лв.

“Дупката“ в НОИ нараства на 6 млрд. лв.

Политиците жертват пенсионния модел заради изборите

Обявеният от правител­с­т­вото на Бойко Борисов курс към “щед­рост“ към пен­сионерите сериозно ще раз­балан­сира бюджета на НОИ, става ясно от пред­варител­ните раз­чети на бюджета на Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване (ДОО). “Дуп­ката“ между пос­тъп­ленията от осигуровки и раз­ходите за пен­сии и обез­щетения ще се вдигне на 6.2 млрд. лв. през 2021 г. на фона на 4.1 млрд. лв. през тази година, сочат смет­ките. В пос­лед­ните години имаше трайна тен­ден­ция към стабилизиране на бюджета и свиване на ножицата между приходите и раз­ходите на НОИ. В резул­тат “дуп­ката“ бе намаляла до 33% и се налагаше само 1/3 от раз­ходите да се попъл­ват от данъци. След обявения от ГЕРБ курс към “щед­рост“ обаче бюджетът на НОИ отново тръгва в посока раз­балан­сиране. “Дуп­ката“ между приходи и раз­ходи догодина се очер­тава да е около 42% или 6.2 млрд. лв., които ще трябва да се попъл­нят от данъци. НОИ догодина ще изхарчи близо 15 млрд. лв. От тях за пен­сии ще отидат 12.4 млрд. лв. на фона на 10.6 млрд. лв. тази година. Увеличаването на раз­хода ще е както заради вдигането на пен­сиите на всички с 5% от 1 юли догодина, така и заради покач­ването на минимал­ната пен­сия от 250 лв. на 300 лв. и допъл­нител­ните добавки от по 50 лв. на месец до 31 март. В същото време приходите от осигуровки догодина се очаква да бъдат с едва 300 млн. лв. повече в срав­нени е с 2020 г. и да дос­тиг­нат 8.35 млрд. лв. Увеличаването на пен­сиите, минимал­ната зап­лата и учител­с­ките зап­лати са част управ­лен­с­ката прог­рама и не са изненада. Няма нищо предиз­борно, каза социал­ната минис­търка Деница Сачева. “В момента увеличаването на всички тези плащания и мер­ките, които пред­лагаме, са по-скоро свър­зани с Covid-кризата. Същото се отнася и за универ­сал­ните дет­ски над­бавки“, посочи тя пред БНТ. Сачева разясни, че пен­сиите ще бъдат осъв­ременени с 5% по швей­цар­с­кото правило, което ще влезе от юли. Това ще важи за всички. “Нашето пред­ложение в Закона за бюджета за ДОО е от 1-ви януари минимал­ната пен­сия да стане 300 лева, а мак­симал­ната 1440 лева. А пен­сионерите, които ще останат с 300.01 лева до 369 лева, това са 390 000 души за тях пред­виж­даме в допъл­нение да получат еднок­ратно ваучери на стой­ност 120 лева за храна. Добав­ката от 50 лева продъл­жава до края на месец март 2021 година“, обясни Сачева. Промяна в раз­мера на май­чин­с­ките над­бавки няма да има. Бив­шият социален минис­тър и екс­перт Иван Ней­ков обаче е на мнение, че много голяма част от политичес­ките сили са готови да пожер­т­ват пен­сион­ния модел в името на по-добри резул­тати на изборите. “На всички избори пен­сион­ната сис­тема получава такива крошета от страна на политици, които бъкел не раз­бират от осигурителна сис­тема“, комен­тира той пред БНР.

България

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...