Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Глобалната икономика ще загуби 3.94 трлн. долара в реален БВП през 2020 г.

Глобалната икономика ще загуби 3.94 трлн. долара в реален БВП през 2020 г.

Пан­демията от коронивирус ще предиз­вика загуба от почти 4 трилиона долара в глобал­ния реален брутен вът­решен продукт (БВП) през 2020 г. Дан­ните, пред­с­тавени от Buy Shares, показ­ват, че се очаква глобал­ната икономика да загуби 3,94 трилиона долара в реален БВП. Един­с­т­вената страна в Китай, която отбелязва положителен рас­теж. Според дан­ните, десетте най-засегнати дър­жави кумулативно ще загубят 696.56 млрд. долара от реал­ния БВП. Очаква се САЩ да бъдат най-засегнатата страна със загуба от 178.4 млрд. долара, след­вана от Япония на 86.78 млрд. долара, докато Обединеното крал­с­тво ще бъде третата най-засегната дър­жава с 74 млрд. долара. Фран­ция е чет­върта със 73.34 млрд. долара, докато Индия ще бъде петата с прог­нозирани загуби от 71.73 млрд. .олара. Други страни, които отчитат огромни загуби в реал­ния БВП, са Италия (58.70 млрд. долара), Гер­мания (55.69 млрд. долара), Бразилия (36.06 млрд. долара), Русия (33.27 млрд. долара), Мек­сико (32.31 млрд. долара), Канада (27,92 млрд. долара) и Южна Корея ( 3.76 млрд. долара) Според изс­лед­ването Китай е един­с­т­вената дър­жава, която е регис­т­рирала положителен ръст на реал­ния БВП през третото тримесечие на годината в раз­мер на 51,12 млрд. долара. Изс­ледователите под­чер­тават как бъдещото раз­витие на пан­демията ще пов­лияе на прог­нозите. Според док­лада от изс­лед­ването: „Икономичес­ките прог­нози остават условни, тъй като до голяма степен зависят от раз­витието на пан­демията и въведените мерки за овладяване на кризата. Нап­ример, раз­работ­ването на вак­сина ще стимулира бър­зото въз­с­тановяване. От друга страна, с някои страни като Съединените щати, изп­равени пред втора вълна, може да се вър­нат към тежки мерки за ограничаване на Covid-19, забавяйки въз­с­тановяването. Очаква се обаче до голяма степен правител­с­т­вата да бъдат под­гот­вени за мес­тни спорадични огнища, отс­тъп­вайки място за целенасочени мес­тни мерки за ограничаване“.

България

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...