Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Повечето българи, почивали в страната, оценяват ваканцията си на 4 от петобална система

Повечето българи, почивали в страната, оценяват ваканцията си на 4 от петобална система

Повечето българи, почивали в страната, оценяват ваканцията си на 4 от петобална система

Повечето бъл­гари са почивали в страната през лет­ния сезон на фона на плановете, които бяха дек­ларирани в началото на сезона. Това показва изс­лед­ване на “Галъп интер­нешънъл“, проведено сред 1000 бъл­гари по телефона, като рав­нос­метка на лет­ния турис­тически сезон. Изс­лед­ването е част от традицион­ната изс­ледовател­ска прог­рама на “Галъп интер­нешънъл“, съв­мес­тно с Национал­ния борд по туризъм. Оцен­ките за лет­ния туризъм в Бъл­гария са по-скоро добри, макар очак­ванията да са по-високи, а кон­курен­цията на чужди дес­тинации да прави бъл­гарите по-взискателни. Според изс­лед­ването, през май 11,6% са планирали почивка на море у нас, а 22,2% (над 1.2 млн. души) са реализирали подобни почивка. 4,3% са планирали планина у нас, но 8,4% са я реализирали на прак­тика. Обратно, 5,1% през май планираха море в чуж­бина, но само 2,7% (над 150 хиляди души) са го реализирали. Това е намаление от повече от половин милион в срав­нение с една средна нор­мална година. Пос­лед­ното явно се дължи на ограниченията. Рес­пон­ден­тите имаха въз­мож­ност да посочат повече от един отговор. Като цяло, 29,7% от хората у нас твър­дят, че това лято са пол­з­вали някаква турис­тическа услуга — при 19,6%, които са планирали да пол­з­ват такава към началото на сезона. Онези, които са почивали в Бъл­гария, в огром­ната си част споделят, че страната е била първи избор — 69,2%. 26,3% приз­нават, че са искали всъщ­ност да почиват в чуж­бина, но заради обс­тоятел­с­т­вата около коронавируса се е наложило друго. Според оцен­ката, сънарод­ниците ни, почивали в Бъл­гария, оценяват почив­ката си на 4 по петобална скала от 1 до 5. Това е по всички показатели като цени, качес­тво и противоепидемични мерки. Почивалите в чуж­бина, дават и малко по-високи оценки за прекар­ването си там. Осезаемо по-високи са оцен­ките на теми като цени и качес­тво на плажа и плаж­ните услуги, както и при противоепидемич­ните мерки. Пос­лед­ното е очак­вано на фона на по-строгите мерки в съседни страни, обяс­няват от Галъп. Въп­реки раз­ликата в оцен­ките, няма промяна в мненията за потен­циала на бъл­гар­с­кия летен туризъм, пречупен през лич­ния опит — отново около 70% смятат, че този потен­циал е добър или много добър. Хората, които не са почивали това лято изтък­ват финан­сови причини. Малко над една трета дирек­тно назовават опасения, свър­зани с коронавируса. Рес­пон­ден­тите са назовавали по повече от една причина.

България

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...