Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт24112020

Брой 226, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Българите са сред народите, чиито финанси са ударени най-тежко от пандемията

Българите са сред народите, чиито финанси са ударени най-тежко от пандемията

53% от бъл­гарите каз­ват, че пан­демията вече е засег­нала доходите им; 26% още не са пос­т­радали, но очак­ват това да се случи в бъдеще. Това показва проуч­ване на Kantar, поръчано от Европар­ламента и раз­п­рос­т­ранено вчера. По-високи са процен­тите само в Кипър, Гър­ция, Испания и Румъния. Най-слабо засег­нати са граж­даните на Дания, Люк­сем­бург, Фин­лан­дия и Швеция. Голямо мнозин­с­тво от европей­ците опасяват от пряко въз­дейс­т­вие от пан­демията върху тях­ното лично финан­сово положение или са вече са пос­т­радали: 39% от анкетираните заявяват, че кризата от COVID-19 вече е оказала въз­дейс­т­вие върху тех­ните лични доходи, докато други 27% очак­ват такова въз­дейс­т­вие в бъдеще. Само 27% очак­ват ситуацията с COVID19 да не окаже въз­дейс­т­вие върху тех­ните лични доходи. В 20 дър­жави повечето рес­пон­денти заявяват, че нас­тоящата криза вече е оказала въз­дейс­т­вие върху тех­ните лични доходи. 54% от европей­ците смятат, че ЕС следва да раз­полага с повече финан­сови сред­с­тва, за да може да преодолее пос­ледиците от пан­демията от коронавируса. В 20 дър­жави — членки на ЕС, мнозин­с­т­вото от рес­пон­ден­тите са съг­ласни с това твър­дение (51% в Бъл­гария), в 14 дър­жави — членки на ЕС, абсолютно мнозин­с­тво от рес­пон­ден­тите под­к­репят по-голям бюджет на ЕС. Бъл­гария е сред 18-те дър­жави, за които общес­т­веното здраве е пър­вият приоритет. Естония, Лат­вия и Чехия пос­тавят икономичес­кото въз­с­тановяване на челно място, докато граж­даните на Авс­т­рия, Дания и Гер­мания слагат на първо място бор­бата с изменението на климата. В Хър­ватия, Словакия и Фин­лан­дия интер­вюираните са определили заетостта и социал­ните въп­роси като свой основен приоритет по отношение на раз­ходите. Проуч­ването е проведено онлайн (и по телефона в Малта) от Кан­тар между 25 сеп­тем­ври и 7 октом­ври 2020 г. сред 24 812 рес­пон­денти във всички 27 дър­жави — членки на ЕС. Проуч­ването беше ограничено до лица на въз­раст между 16 и 64 години (1654 години в Бъл­гария, Чехия, Хър­ватия, Гър­ция, Унгария, Полша, Пор­тугалия, Румъния, Словения и Словакия

Култура

Спорт

Атлетико удари Барса в мач №800 на Меси

Атлетико (Мад­рид) победи у дома Бар­селона с 1:0 в дер­бито от десетия кръг на испан­с­ката Ла Лига. Това бе юбилееен мач №800 за звез­дата Л…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

ГЕРБ ще замазва гафовете си в земеделието с европарите за възстановяване от пандемията

ГЕРБ ще замазва гафовете си в земеделието с европарите за възстановяване от пандемията

Симеон Караколев, пред­седател на Национал­ната овцевъдна и козевъдна асоциация, алар­мира, че годишно 20 млн. лв. се източ­ват с вир­туални живо…

Прочети още:

Loading...