Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко това, което бе поис­кано от биз­неса по време на втория час­тичен лок­даун в дър­жавата, няма да бъде осъщес­т­вено, заяви пред “Дарик радио“ финан­совият минис­тър Кирил Ананиев. По неговите думи, данъците и осигуров­ките вече са били раз­с­рочени вед­нъж и второ такова дейс­т­вие би било пагубно за дър­жав­ния бюджет. “Това значи нов дълг“, обясни минис­търът. След което допълни, че задачата му като финан­сист номер едно била тежка — от една страна да води кон­сер­вативна политика и да осигури фис­кална стабил­ност, от друга да пред­п­риеме адек­ватни мерки в под­к­репа на биз­неса, от трета — да отговаря на хората, които го обвиняват, че води страната към прекомерен дълг. Така че той и неговото минис­тер­с­тво опит­вали да тър­сят баланс между всички тези очак­вания и към момента успявали. Що се отнася до мер­ките за биз­неса, то дър­жавата щяла да поеме отговор­ност и до сед­мица ще пред­с­тави схема, която ще ком­пен­сира биз­неса с процент от оборота за всички фирми, които за спрени с изрична дър­жавна заповед.

България

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие