Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет25022021

Брой 39, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Чуждите инвестиции намаляха с 31 на сто

Чуждите инвестиции намаляха с 31 на сто

Чуждите инвестиции намаляха с 31 на сто

Преките чужди инвес­тиции в страната от януари до ноем­ври 2020 г. са в раз­мер на 843,9 млн. евро (1,4% от БВП), като намаляват с 381,1 млн. евро (31,1%) спрямо същия период на пред­ход­ната година, обявиха от БНБ. Само през ноем­ври чуж­дите вложения въз­лизат на 122 млн. евро, при 103,7 млн. евро година по-рано. Прив­леченият дялови капитал (вноски на чуж­дес­т­ранни ком­пании в капитала на бъл­гар­ски дружес­тва, както и плащания по сделки с нед­вижими имоти в страната) за периода от януари до ноем­ври е отрицателен и въз­лиза на минус 1 млрд. евро. Това означава, че чуж­дес­т­ранни ком­пании продават биз­неса си на бъл­гар­ски фирми и изтег­лят капитали. Прив­леченият дялов капитал е по-малък с 574,7 млн. евро спрямо същия период на пред­ход­ната година, когато също е отрицателен и въз­лиза на минус 433,6 млн. евро. Нет­ните инвес­тиции на чуж­дес­т­ранни граж­дани и фирми в нед­вижими имоти са отрицателни в раз­мер на минус 0,2 млн. евро, при положителни нетни вложения в раз­мер на 4,9 млн. евро година по-рано. Това означава, че продаж­бите на имоти от чуж­денци от януари до ноем­ври 2020 г. са повече от покуп­ките. Реин­вес­тираната печалба от чужди инвес­титори в бъл­гар­ски дружес­тва за пър­вите 11 месеца на миналата година е 543,8 млн. евро, при 731,2 млн. евро за същия период на пред­ход­ната година. Промяната в нет­ните задъл­жения между бъл­гар­с­ките дружес­тва с чуж­дес­т­ранно учас­тие и тех­ните ком­пании майки зад граница е положителна и въз­лиза на 1,308 млрд. евро, при 927,4 млн. евро за периода януари-ноември 2019 г. Най-големите нетни преки чужди инвес­тиции в страната за януари-ноември 2020 г. са от Нидер­лан­дия (491,9 млн. евро), Авс­т­рия (229,5 млн. евро) и Гер­мания (141,1 млн. евро). Нет­ните преки инвес­тиции на бъл­гар­ски ком­пании в чуж­бина за периода януари-ноември 2020 г. въз­лизат на 100,7 млн. евро, при 415,1 млн. евро година по-рано. Само през ноем­ври инвес­тициите в чуж­бина са 1,6 млн. евро, при 64.3 млн. евро за същия месец на пред­ход­ната година.

България

Култура

Мариус Куркински с премиера на “Двубой“ в Народния театър

Чет­вър­тата пос­тановка на Вазовата “глума“ гледаме премиерно на 26, 27 и 28 фев­руари. Една от най-емблематичните пиеси на пат­рона на Народ­ния…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие