Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет25022021

Брой 39, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) За няма и пет месеца гаф след гаф на новата трета линия на метрото

За няма и пет месеца гаф след гаф на новата трета линия на метрото

Това е поредното некадърно строителство на Фандъкова и ГЕРБ, въпреки инвестицията от близо 1 млрд. лева“, казват от “Спаси София“

Тежка пов­реда на рел­совия път ограничи движението мет­рото до стан­ция “Теат­рална“, която е част от отк­ритата в края на август 2020 г. трета линия на под­зем­ната желез­ница. Засега няма инфор­мация каква точно е причината за пов­редата, но се пред­полага, че е свър­зана със засилен приток на под­поч­вени води и близостта на Пер­лов­с­ката река. Столич­ната община засега не се е ангажирала със срок за извър­ш­ването на ремонта. Движението между стан­циите “Теат­рална“ и “Хаджи Димитър“ бе спряно във втор­ник малко след 18 часа. „Поради надигане на рел­совия път в района на едно въз­духов­земане, което е на около 200 м от стан­цията, във втор­ник се наложи спиране на движението, тъй като това надигане не поз­волява движение на влакове. Имаме нор­матив, съг­ласно който отк­лонението може да бъде мак­симум 5 мм, сега е повече, още не сме го измерили“, комен­тира шефът на “Мет­рополитен“ проф. Стоян Братоев. Той самият не се ангажира със срокове за ремонта. Братоев също допусна, че причината може да са под­поч­вени води и близостта на Пер­лов­с­ката река. “В близост се намира Пер­лов­с­ката река. Вед­нъж преди пус­кането на мет­рото тя вече провокира сторител­с­т­вото, най-вероятно от обил­ната вода при големите валежи може да има допъл­нително напояване на поч­вата“, каза още Братоев пред bTV. Ремон­тът ще е за сметка на строителя “Трейс груп“, защото все още е под гаран­ция, каза още Братоев. “Движението по учас­тък от чисто новата линия на мет­рото в София е спряно след сериозна тех­ническа авария — рел­совият път се е надиг­нал от преминаващата под тунела река! Това е поред­ното некадърно строител­с­тво на Фан­дъкова и ГЕРБ, въп­реки инвес­тицията от близо 1 млрд. лева“, съобщи във втор­ник вечерта “Спаси София“. Изпъл­нителят на ремонта обаче казва, че реката преминава над трасето на тунела и причината за пов­редата на рел­совия път към момента се изяс­нява от инженери на място. “Строител на учас­тъка е небезиз­вес­т­ната фирма “Трейс“, която е получила 75 млн. лв. за работата си. Същата фирма, която пос­т­рои магис­т­рала “Тракия“ между Чир­пан и Стара Загора, по която караме с 90км/ч, която ремон­тира пътя за Своге, където загинаха 20 човека. Това е онази фирма, която пос­т­рои и запад­ната дъга на Столич­ния околов­ръс­тен път, която многок­ратно пропадаше, бул. “Дон­дуков“, който стана на вълни, “Тодор Каб­леш­ков“, където закъс­нението в пъти над­виши срока, бул. “Витоша“, чиито плочки не спряха да хлопат, … Но за всичко това Фан­дъкова и ГЕРБ оставаха слепи и сан­к­ции нямаше. Дали това не е любимата им фирма? Да излезе пуб­лично Йор­данка Фан­дъкова“, написа “Спаси София“. Проб­лемът с учас­тъка от новото метро се случва само 10 дни след друг гаф, свър­зан с новата линия на мет­рото. На 11 януари заради пър­вия по-сериозен дъжд тази зима пропадна тротоара при Медицин­ска академия. От Столична община заявиха, че на тротоара са пос­тавени само нови плочки, но не е раз­копавано заради мет­рото. По-късно се лан­сира тезата, че причината е стар колек­тор за кабели, за който обаче бе казано, че не се знае чия соб­с­т­веност е и така реално виновни по казуса няма. Броени дни преди това отново по третата линия на мет­рото протече стан­цията на “Хаджи Димитър“.

България

Култура

Мариус Куркински с премиера на “Двубой“ в Народния театър

Чет­вър­тата пос­тановка на Вазовата “глума“ гледаме премиерно на 26, 27 и 28 фев­руари. Една от най-емблематичните пиеси на пат­рона на Народ­ния…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие