Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 116, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) КЕВР утвърди със закъснение по-висока цена на газа от 1 април

КЕВР утвърди със закъснение по-висока цена на газа от 1 април

КЕВР утвърди със закъснение по-висока цена на газа от 1 април

От “Булгаргаз“ прогнозират поскъпването на синьото гориво да продължи и през следващите месеци

Комисията за енер­гийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди със закъс­нение цената на природ­ния газ от 1 април. Тя е в раз­мер на 33,19 за мегават­час (без акциз, ДДС и такси за съх­ранение и пренос), което означава, че цената се повишава с почти 16 на сто. На 1 март КЕВР утвърди цена от 28,64 лева за мегават­час за природ­ния газ, който “Бул­гар­газ“ продава на своите клиенти. Решението на регулатора беше забавено заради проверка на енер­гий­ното минис­тер­с­тво в “Бул­гар­газ“. Причината е кос­вено и КЕВР. През март от газовата ком­пания поис­каха цена на газа от 32,32 лева за мегават­час, което е ръст от 12,85%, от 1 април. Но в КЕВР прецениха, че има над­в­зети приходи и повишението може да бъде смек­чено и да е 12% до 32,09 лева. На базата на над­в­зетите приходи вчера (21 април) КЕВР не се съоб­рази с искането на “Бул­гар­газ“ за повишение на цената на газа до 33,38 лева за мегават­час. Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката се сезира именно поради съоб­щението за над­в­зети приходи и това забави процедурата за определяне на цената на газа. В крайна сметка инс­титуцията прецени, че няма проб­лем в “Бул­гар­газ“ и от дружес­т­вото поис­каха от КЕВР да утвърди цената на газа, но вече повишението е по-голямо. Природ­ният газ пос­къпва заради ситуацията на пет­рол­ните пазари и цената на дериватите, които са замес­тители на газа (мазут и газьол), както и заради пос­къп­ването на природ­ния газ на европейс­ките борси, уточ­няват още от КЕВР в своето решение. Въп­реки ряз­кото повишение цените на пар­ното и топ­лата вода, както и на елек­т­роенер­гията, произ­ведена по ком­биниран способ, няма да се увеличат, отбеляз­ват още от КЕВР. От “Бул­гар­газ“ очак­ват, че цената на природ­ния газ ще продължи да расте и през след­ващите месеци. Това се пот­вър­ж­дава и от анализи на Меж­дународ­ната аген­ция по енер­гетика (МАЕ), които показ­ват ръст на тър­сенето на суровината в Европа, при това на рус­кия тръбен газ.

България

Култура

Последната творба на Светлин Русев

Днес показ­ват за първи път Пос­лед­ната, недовър­шена творба на акад. Свет­лин Русев — “Следи върху камък“, показаха за първи път в род­ния му гр…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Новак Джокович спечели тит­лите на Отк­ритите пър­вен­с­тва на Авс­т­ралия и на Фран­ция по тенис и за втори път в пос­лед­ните шест години е по среда…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие