Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика

“Булгаргаз“ не очаква изненади - газът ще поевтинее от 1 февруари

“Булгаргаз“ не очаква изненади - газът ще поевтинее от 1 февруари

“Бул­гар­газ“ не очаква изненади въп­реки голямата динамика на газовите пазари в Европа в пос­лед­ните дни и цената на природ­ния газ от 1 фев­руари ще намалее. Това заяви дирек­торът на газовото дружес­тво Николай Пав­лов по време на отк­рито заседание в Комисията по енер­гийно и водно регулиране (КЕВР). Ако ком­панията тряб­ваше да внесе днес окон­чател­ното си заяв­ление за 1 фев­руари, цената на газа щеше да бъде с 18% по-ниска спрямо 1 януари, или около 109 лева за мегават­час. В началото на януари от дружес­т­вото внесоха прог­ноза, според която цената на газа от началото на фев­руари тряб­ваше да бъде на ниво от 114,31 лева за мегават­час. Пав­лов комен­тира още, че от Минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката не са изп­ратили методиката, която те изпол­з­ваха, за да…

Прочети още…

Инфлацията у нас няма да се укроти в близките няколко години

Цените в България ще продължат да се покачват чувствително до средата на десетилетието, прогнозират експертите от рейтинговата агенция “Фич

Цените в Бъл­гария ще продъл­жат да се покач­ват чув­с­т­вително и този процес, случ­ващ се със скорост, необичайна от почти 14 години насам, няма да се забави през нас­тоящата година. И вероятно ще продължи, макар и в по-смекчен вариант, до средата на десетилетието. Инф­лацията в Бъл­гария през тази година ще бъде най-високата от 2008 г. насам. Увеличението ѝ…

Прочети още…

Бизнесът: Таванът за осигуряване да се индексира като пенсиите с 6.1%

Бизнесът: Таванът за осигуряване да се индексира като пенсиите с 6.1%

Работодател­с­ките организации пред­с­тавиха вчера приоритетите си за 2022 г. Сред тях са ускорено приемане в еврозоната и в ОИСР, повече ком­пен­сации за скъпия ток и дъл­гос­рочни договори за индус­т­рията, без­въз­мез­дна помощ за дигитален и зелен преход, прив­личане на квалифицирана работна ръка от чуж­бина Мак­симал­ният осигурителен доход, който в момента е 3000 лв., да се осъв­ремени по швей­цар­с­кото правило за индек­сиране на пен­сиите от 1 юли, вместо да се вдига до 3400 лв. от 1 април, както планира…

Прочети още…

Над 160 електронни услуги предлага НАП в обновения си портал

Над 160 електронни услуги предлага НАП в обновения си портал

Повече от 160 елек­т­ронни услуги вече са дос­тъпни в обновения елек­т­ронен пор­тал (Е-портал) на НАП, съоб­щават от приход­ната аген­ция. За по-малко от месец приход­ната аген­ция пусна 6 нови услуги, от които могат да се въз­пол­з­ват стотици хиляди пот­ребители, притежатели на пер­сонален иден­тификационен код (ПИК) или квалифициран елек­т­ронен под­пис (КЕП). Пър­вата за 2022 г. нова услуга е за хазар­т­ните оператори. От 10 януари 2022 г. пък пот­ребителите вече могат да подават онлайн Искане за издаване на…

Прочети още…

България

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...