Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 150, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2)

Визуалната артистка Мишел Фунг от Хонконг подреди свои творби във Варна

Излож­бата “Добре дошли в Полута!“ може да се раз­г­леда до 27 август в Град­с­ката художес­т­вена галерия на Варна. Поканата да нап­рави изложба във Варна идва от Школа “Дедал“ — организатор на меж­дународ­ния фес­тивал за късомет­ражно кино “Каран­тината“. Те са се запоз­нали с работата на артис­т­ката в Кипър преди две години.

В измис­лената от младата авторка утопична страна Contradictoria, през 2084 г. (100 години след “1984“-а на Оруел), великата нация с Противоречиво правител­с­тво е раз­решила проб­лема със замър­сяването на окол­ната среда със специален план “Полута“ — вред­ните час­тици във въз­духа се кон­ден­зират в тухли, с които е пос­т­роена летяща зелена колония и в нея живеят само артисти, които могат да творят и излагат произ­веденията си завинаги…

Прочети още…

Джанпаоло Мацоли дирижира “Норма“ на Белоградчишките скали

Италианецът Джан­паоло Мацоли дирижира “Норма“ на Вин­ченцо Белини на 7 август на сцената на Белог­рад­чиш­ките скали. Учас­т­ваха извес­тни имена: Норма — Габ­риела Геор­гиева, Адал­джиза — Цветана Бан­далов­ска, Полионе — Мар­тин Илиев, Оровезо — Светозар Ран­гелов, Клотилде — Иванка Нинова, и Флавио — Красимир Динев.

Режисьор на “Норма“ е светов­ноиз­вес­т­ният худож­ник Уго де Ана , който гос­тува за трети път в Софийс­ката опера. Считаното за връх в стила бел­канто заг­лавие се пос­тавя изк­лючително…

Прочети още…

Исабел Алиенде навърши 80 години

Най-известната писателка на латиноамерикан­с­кия свят Исабел Алиенде навърши 80 години. Едва ли има човек, който да не знае коя е Исабел. Почти всяко нейно заг­лавие е в чел­ната десетка на най-продаваните книги по света.

Алиенде е жена с история и род­нини, които са променили историята. Баща й е първи братов­чед на президента на Чили Сал­вадор Алиенде (19701973), а историята на семейс­т­вото й може да бъде видяна в “Къщата на духовете“.

Исабел Алиенде, освен пос­ланичка на латиноамерикан­с­ката…

Прочети още…

Трима млади тенори откриват в Плевен новия музикален сезон

Трима млади бъл­гар­ски тенори отк­риват в Плевен новия музикален сезон в читалище „Съг­ласие 1869“. Кирил Илиев, Алек­сан­дър Гос­подинов и Илиян Недев ще се пред­с­тавят с кон­церт в зала “Емил Димит­ров“ на 8 сеп­тем­ври от 19.00 ч.

Младите, амбициозни изпъл­нители имат роман­тично звучене и изис­кана визия. Богатият им репер­тоар включва класика, поп, рок, джаз и етно музика, съп­роводът е на Сим­фониета — Враца с диригент Христо Пав­лов.

На 11 сеп­тем­ври Плевен ще бъде домакин на прес­тижно меж­дународно…

Прочети още…

България

Икономика

Спорт

Левски с победа срещу Пирин - Благоевград

Отборът на Лев­ски се завърна победно в род­ния елит след три поредни мача в европейс­ките клубни тур­нири. “Сините” над­виха с 1:0 Пирин (Бл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие