Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Студенти на проф. Добри Добрев го почитат с изложба

Студенти на проф. Добри Добрев го почитат с изложба

Студенти на проф. Добри Доб­рев от НХА се събират за групова изложба в галерията на СБХ на столич­ната ул. „Шипка“ 6. Екс­позицията се отк­рива на 8 декем­ври.

Общо 17 автори учас­т­ват като почит към паметта на своя преподавател и отбеляз­ват 45 години от дип­ломирането си. „Като студенти за нас беше повече от интересно да сме заедно и в ателието, и извън него… Всеки сам е изб­рал с какво да се пред­с­тави, не сме обсъж­дали това. За нас остава удовол­с­т­вието след тол­кова години да се видим и се надяваме срещата да е интересна и за пуб­ликата“, комен­тират те.

Включ­ват се Ангел Васев, Анд­рей Даниел, Антоний Григоров, Вален­тин Колев, Васил Мил­чев, Каталина Милева, Матти Кариула, Милко Бож­ков, Мими Доб­рева, Никола Стефанов, Николай Иванов, Николай Каран­филов, Стефан Стоянов, Стефан Янев, Стефанка Стой­чева, Стефка Аройо и Яшарали Тахир. „Кур­сът тогава е бил от 28 мом­чета и момичета, животът и твор­чес­кият им път ги е отвел в раз­личи посоки“, комен­тират от СБХ.

Проф. Добри Доб­рев (19272003) е роден в казан­лъш­кото село Горно Сах­ране. През 1948 г. е студент по руска филология в Софийс­кия универ­ситет. През 1949 г. е приет в Художес­т­вената академия, специал­ност „Живопис“, а от 1956 г. до 1960 г. е преподавател в Художес­т­вената гим­назия в София. От 1961 г. е асис­тент по рисуване във ВИИИ „Николай Пав­лович“. Осем години по-късно става доцент, а след това и професор по живопис. От 1973 г. до 1976 г. е декан на Факул­тета за изящни изкус­тва. 

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие