Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) “Изоставените“ - 120 години от рождението на Васил Бараков

“Изоставените“ - 120 години от рождението на Васил Бараков

Излож­бата е от 6 декем­ври до 7 януари 2023 в СБХ– зала 1С, ул. „Шипка” 6. Излож­бата “Изос­тавените“ е пос­ветена на един напълно непоз­нат дял от твор­чес­т­вото на Васил Бараков. На намерените в двете дос­тиг­нали до нас папки на автора, оцелели след рух­ването на неговия дом и ателие в Драгалевци. Претъп­кани с мелан­холия твор­чески опити, които ни повеж­дат не просто по “кал­ните коловози на самотата“, а към чув­с­т­вената същ­ност на худож­ника.

Към отношението му към линията, пет­ното, цвета, ком­позицията, но и към човеш­кото в него самия. Към анатомията на твор­чес­т­вото му.

В десет­ките кар­тини на живописеца, завър­шени творби, под­писани от соб­с­т­вената му ръка, и намерили своето дос­тойно място в историята на бъл­гар­с­кото изкус­тво, в музеи и час­тни колек­ции, отк­риваме отразени останалите неп­рис­тъпни за мнозина “територии на мелан­холията“.

Своеоб­разни свидетел­с­тва за лич­ните му срещи с природата, са индус­т­риал­ните пей­зажи, натюр­морта. Неговите кар­тини са осмис­лени, белязани от вглъбеност, чув­с­т­вител­ност, от която някои биха се освободили заради непоносимата тежест, но не и Бараков.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие