Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Диригентът Павел Балев с два нови поста - в Германия и Франция

Диригентът Павел Балев с два нови поста - в Германия и Франция

Диригентът Павел Балев с два нови поста - в Германия и Франция

Един от най-изявените бъл­гар­ски диригенти — Павел Балев, който вече 15 години е главен диригент на Фил­хар­монията в Баден-Баден, Гер­мания, пред­с­тои да поеме ангажименти в два театъра — един в Гер­мания и един във Фран­ция.

От 2021 г. той ще бъде генерален музикален дирек­тор на Театър Нор­д­хаузен и Лоо-оркестър Зон­дер­с­хаузен, а от 2022-ра ще започне работа като музикален дирек­тор на Операта в Лимож.

Меж­дув­ременно и музикан­тите, и пуб­ликата очак­ват с нетър­пение отпадането на рес­т­рик­циите, свър­зани с пан­демията от Covid-19, заради които кон­цер­тите и спек­так­лите са заб­ранени не само у нас, но и на много места по света. Пред­с­тои бляс­каво отк­риване на новия сезон 2020/2021 на Софийс­ката фил­хар­мония, когато ще гос­тува опер­ната звезда Диана Дам­рау. С нея бъл­гар­с­кият маес­тро работи отдавна и заедно осъщес­т­вяват много кон­церти и тур­нета по света. Датата на софийс­кия кон­церт е 6 сеп­тем­ври 2020 г. Мяс­тото — зала “Бъл­гария“.

Свири съв­мес­тно със световни изпъл­нители като Ане–Софи Мутер, Едита Груберова, Tомас Хем­п­сън, Kрасимира Стоянова, Веселина Кацарова, Лука Пизарони, Рамон Вар­гас, Диана Дам­рау, Пьотр Бечала, Анна Нет­ребко. Рециталите му с Красимира Стоянова „Славян­ски оперни арии”, „Верди Арии“ и „Веризмо“ получават „Меж­дународ­ната класическа музикална наг­рада 2012“, годиш­ната наг­рада на гер­ман­с­ката музикална критика за 2012, 2014 и 2017 година.

Дириген­тът има в репер­тоара си сим­фонична музика, над 40 оперни заг­лавия — „Елек­тра” и „Кавалерът на розата” на Р. Щраус, „Рейн­ско злато” и „Летящият холан­дец” на Ваг­нер, „Похож­денията на без­път­ния” на Стравин­ски, Моцар­товите „Въл­шеб­ната флейта”, „Милосър­дието на Тит”, „Отв­личане от сарая”, „Сват­бата на Фигаро”, опери от Нино Рота, Бен­джамин Бритън, над 10 балетни заг­лавия: „Пролетно тайн­с­тво”, „Жар птица” на Стравин­ски, „Пепеляшка” и „Ромео и Жулиета” на Прокофиев, „Легенда за Йосиф” на Р.Щраус.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие