Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Бум на продажбите на книги във Франция

Бум на продажбите на книги във Франция

Проуч­ване на тър­гов­с­кия сед­мич­ник Livres Hebdo установи, че от 11 до 17 май книжар­ниците във Фран­ция са вър­тели бурна тър­говия, докато пуб­лич­ните биб­лиотеки са зат­ворени. Много френ­ски книжар­ници бяха час­тично отворени през пос­лед­ните сед­мици на стрик­т­ното осем­сед­мично блокиране на дирек­т­ните продажби.

Въп­реки това като цяло, продаж­бите бяха с 60% по-ниски.

Въп­реки раз­п­рос­т­раненото четене онлайн, френ­с­ката издател­ска индус­т­рия е силно засег­ната. Издателите твър­дят, че приходите са намалели с 80%. Фран­ция има повече независими книжар­ници от почти всяка друга европейска дър­жава с фик­сирана ценова сис­тема. Минис­търът на кул­турата Франк Рис­тер заяви в петък, че работи върху пакет от помощи за индус­т­рията.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие