Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Галерия “Уфици“ показва черната култура в епохата на Ренесанса

Галерия “Уфици“ показва черната култура в епохата на Ренесанса

Галерия “Уфици“ показва черната култура в епохата на Ренесанса

Италианската галерия ще включи в него девет от шедьоврите в колекцията си

Галерията, в която се намира “Раж­дането на Венера“ от Ботичели Уфици, излиза с инициатива, в която да се покажат досега нег­лижирани произ­ведения в огром­ната колек­ция на галерията — черни прид­ворни, царе и слуги.

Интересът към движението Black Lives Matter се засилва, галерия “Уфици“ във Флорен­ция ще акцен­тира върху колек­ции, в които има фигури на черните.Инициативата се нарича “Чер­ното присъс­т­вие“, част от нея са творби като “Пор­т­рет на краля на Абисиния“ на Крис­тофано дел’Алтисимо, пуб­ликувани онлайн в края на тази сед­мица за поредица от дис­кусии и онлайн събития. Чер­ните фигури, в колек­цията на Уфици, включ­ват крале от Абисиния и Етиопия, пор­т­рети, поръч­вани от Козимо ди Медичи през 16 век като част от поредица кар­тини, пред­с­тавящи най-известните фигури на времето.

В “Обожанието на влъх­вите“ от Алб­рехт Дюрер един от трите царе носи несъм­нено африкан­ски черти, a в кар­тината на Пиетро ди Козимо “Пер­сей освобож­дава Анд­ромеда“, на преден план е чер­нокож музикант. Проек­тът официално бе отк­рит в събота с кон­церт пред твор­бата “Пер­сей освобож­дава Анд­ромеда“ на Пиетро ди Козимо. В продъл­жение на осем сед­мици се пред­вижда излъч­ване във Фейс­бук на онлайн дис­кусии. „Твор­бите от “Уфици“ говорят универ­сален език, който ни помага не само да раз­берем епохите, в които са съз­давани, но и бъдещето, което искаме да изг­радим“, каза дирек­торът на галерията Айке Шмид.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...