С „Атила” Софийската опера продължава със спектакли в Киноцентър Бояна

С „Атила” Софийската опера продължава със спектакли в Киноцентър Бояна

От 10 до 19 юли в полите на Витоша пър­вият ни оперен театър пред­с­тавя перли от опер­ната класика.

На 15 юли от 20.00 ч. феновете ще гледат „Атила“ от Джузепе Верди. В ролята на Ецио ще се превъп­лъти светов­ноп­риз­натия ни баритон Владимир Стоянов. Учас­т­ват още: Бисер Геор­гиев — Атила, Радос­тина Николаева, Даниел Дамянов, Димитър Стан­чев, Красимир Динев, Дет­ски хор с диригент Таня Лазарова и др. Диригент – Велизар Ген­чев, пос­тановка – Пламен Кар­талов.

На 17 юли от 20.00 ч. „На опера в полите на Витоша“ продъл­жава с „Норма“ от Вин­ченцо Белини, пос­тановка – Уго де Ана. На дириген­т­с­кия пулт ще зас­тане маес­тро Жорж Димит­ров. Учас­т­ват: Габ­риела Геор­гиева – Норма, Гер­гана Русекова, Мар­тин Илиев, Иванка Нинова, Петър Буч­ков, Красимир Динев.

Въл­нуващо събитие е операта „Дон Кар­лос“ от Джузепе Верди на 18 юли от 20.00 ч. с брилян­т­ния Владимир Стоянов в ролята на Род­риго, Мар­киз Поза и Иван Момиров в ролята на Дон Кар­лос. С Цветана Бан­далов­ска Елизабет Валоа, Светозар Ран­гелов, Диана Василева, Алек­сан­дър Геор­гиев. Диригент – маес­тро Григор Паликаров, режисьор – Пламен Кар­талов.

Пос­лед­ното заг­лавие е „Кар­мен“ от Жорж Бизе на 19 юли. Учас­т­ват: Гер­гана Русекова, Радос­тина Николаева, Кос­тадин Анд­реев, Веселин Михай­лов, Сил­вана Пръв­чева, Светозар Ран­гелов, Атанас Младенов, Дет­ски хор с диригент Таня Лазарова. На дириген­т­с­кия пулт – Жорж Димит­ров. Пос­тановка – Пламен Кар­талов.