Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт29092020

Брой 186, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Венцеслав Анастасов и Габриела Георгиева гостуват в “Оперна гала“ на Плевенската филхармония

Венцеслав Анастасов и Габриела Георгиева гостуват в “Оперна гала“ на Плевенската филхармония

Венцеслав Анастасов и Габриела Георгиева гостуват в “Оперна гала“ на Плевенската филхармония

Отличените оперни певци в меж­дународ­ния майс­тор­ски клас на Вен­цес­лав Анас­тасов в Бур­гас ще изнесат “Оперна гала“ с Плевен­с­ката фил­хар­мония. Дирек­тор на фил­хар­монията е Любомир Дяков­ски.

Събитието е на 3 сеп­тем­ври в зала “Емил Димит­ров“ на читалище “Съг­ласие 1869“. Ще звучат любими арии, дуети и ансам­бли от прочути опери. Заедно с най-добрите учас­т­ници в майс­тор­с­кия клас, ще зарад­ват пуб­ликата и извес­т­ните оперни певци Вен­цес­лав Анас­тасов — баритон, и Габ­риела Геор­гиева — соп­ран от Софийс­ката опера. Кон­цер­тът ще премине под дириген­т­с­т­вото на Деян Цветанов — главен диригент на Плов­див­с­ката опера.

На 4 сеп­тем­ври, в парка на Регионал­ния исторически музей в Плевен при свободен вход ще бъде пред­с­тавена праз­нична прог­рама, пос­ветена на Съединението на Бъл­гария. Тя се под­готвя по инициатива на облас­т­ния управител на Плевен Мирос­лав Пет­ров. Учас­т­ват оркес­търът на Плевен­с­ката фил­хар­мония, хор “Гена Димит­рова“ и фил­хар­монич­ният квар­тет “ГеоМар­ЧаЛо“.

На 18 сеп­тем­ври Хилда Казасян ще пред­с­тави с Плевен­с­ката фил­хар­мония най-новия си музикален проект “Да пос­лушаме кино“. Кон­церт ще бъде също на отк­ритата “сцена под звез­дите“ в парка на Регионал­ния исторически музей.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...