Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Страхил Найденов показва изкуството на мозайката

Страхил Найденов показва изкуството на мозайката

На 21 октом­ври Къщата на София пред­с­тавя изкус­т­вото на мозай­ката на Страхил Най­денов, с вер­нисаж от 18 до 21.00 ч. В екс­позицията са включени и каменни пластики-скулптуриран камък с вградена мозайка.

И двете техники-модулна мозайка и скул­п­турна мозайка, са автор­ски хрумвания-съчетаващи класичес­ката мозайка и тър­сенията на автора,на нови изразни сред­с­тва. Целта е да пред­с­тави това монумен­тално изкус­тво, в кавалетна форма-достъпно за всякакви интериорни и екс­териорни прос­т­ран­с­тва.

Страхил Най­денов изпол­зва само естес­т­вен камък-мрамор, гранит, варовик, пясъчници.Мозаечните елементи-тесери,са ръчно сечени и с естес­т­вен цвят.

Авторът има учас­тие в десетки изложби в страната и чуж­бина. Негови творби са соб­с­т­веност на наши и чужди галерии и колек­ционери. Мисията му е да популяризира,едно от най-древните изкус­тва и да го нап­рави дос­тъпно и желано за по-голяма аудитория.

Страхил Най­денов е роден на 02.09.1973 в Плевен. Работи в областта на мозай­ката, 3D мозай­ката и скул­п­тур­ната мозайка. В своята работа изпол­зва естес­т­вени камъни, минерали и керамика. Член е на СБХ, на Меж­дународ­ната асоциация за плас­тични изкус­тва АИАП /ЮНЕСКО/ и на Групата на плевен­с­ките худож­ници. Учас­тва в изложби в Бъл­гария, САЩ, Италия, Япония, Фран­ция, Тур­ция.

България

Икономика

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...