Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложба представят творчеството на Андрей Даниел

Изложба представят творчеството на Андрей Даниел

Изложба “Между две епохи“ и прид­ружаващият я албум са резул­тат от нап­равеното проуч­ване и събирател­с­тво на произ­веденията на Анд­рей Даниел (19522020), пръс­нати по дър­жав­ните и час­тни колек­ции в страната и чуж­бина. От 13 април до 13 юни ще видим излож­бата „Между две епохи“- име което творецът е изб­рал приживе.

През 2019 г. Анд­рей Даниел бе поканен да под­готви самос­тоятелна изложба с екипа на СГХГ. В процеса на обмис­ляне какво и как да се под­бере за пред­с­тоящата екс­позиция, худож­никът ни напусна. Загубата на Анд­рей Даниел, на неговата богата мисъл и знания, на паметта му за преживяното, на въз­мож­ността за личен избор и невъз­мож­ността за съз­даване на нови съпът­с­т­ващи тек­с­тове наложиха преос­мис­лянето на целия проект, на неговото раз­ширяване и съз­даването на албум, с включена биог­рафия и каталожна част, пред­с­тавяща неговата живопис в хронологичен ред.

Между две епохи“ е твор­чес­кото усещане за принад­леж­ност преди и след, на граница, на кръс­топът. Нап­равил и правещ своя избор Анд­рей Даниел е невероятно пос­ледователен в своето изкус­тво и ще остане неделима част от нашето съв­ремие. Худож­ник, общес­т­веник, преподавател, той е една от водещите фигури в изкус­т­вото, тлас­кащи нап­ред бъл­гар­с­ката живопис от края на 20 и началото на 21 век.

Излож­бата е въз­можна благодарение на съдейс­т­вието от страна на семейс­т­вото на Анд­рей Даниел, Съюза на бъл­гар­с­ките худож­ници, Национал­ната художес­т­вена академия, Национал­ната галерия, дър­жав­ните, общин­ски и час­тни галерии в София и страната, неговите колегите — худож­ници и изкус­т­воведи, и фотог­рафи и час­т­ните колек­ционери. От издирените и описани в изданието повече от 500 живописни творби посетителите щ e видят над 160 от тях раз­положени на двата етажа на галерията.

България

Икономика

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...