Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 116, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Соня Йончева и кинорежисьорът Людмил Стайков получават “Златно перо“

Соня Йончева и кинорежисьорът Людмил Стайков получават “Златно перо“

Тър­жес­т­вената церемония ще се със­тои на 21 май на “Лар­гото“. В навечерието на 24 май — Праз­ника на бъл­гар­с­ката азбука, прос­вета и кул­тура “Европейски музикален фес­тивал“ се обръща с приз­нание към хората, които съз­дават и под­дър­жат жива иск­рата на бъл­гар­с­кия твор­чески гений.

24-ма изтък­нати наши музиканти, артисти, писатели, жур­налисти, худож­ници и преподаватели ще бъдат отличени с наг­радата “Златно перо“ за тех­ния принос към изкус­т­вото и кул­турата.

Традицията на това отличие същес­т­вува вече над чет­върт век.

Вече са ясни имената на 23-ма от таз­годиш­ните лауреати на приза, сред които са опер­ната прима Соня Йон­чева, кинорежисьорът Люд­мил Стай­ков, поетът тек­с­тописец Най­ден Въл­чев, дириген­тът Борис­лав Иванов, цигулар­ката Стойка Миланова. Тър­жес­т­вената, 26-та поред церемония “Златно перо“ ще се със­тои на 21 май от 16.00 ч. на столич­ното “Ларго“ с водещ Георги Митов — Геми, жур­налист. Изборът на пуб­ликата за носителя на 24-тия почетен знак ще обявят на самата церемония.

Специално учас­тие в тър­жес­т­вото има Дър­жав­ният фол­к­лорен ансам­бъл “Филип Кутев“ с художес­т­вен ръководител Георги Анд­реев. „Европейс­кият музикален фес­тивал“ е ярко събитие и през годините в него са учас­т­вали световни имана като Джошуа Бел, Мак­сим Вен­геров, Найджъл Кенеди, Миша Майски, Пин­кас Цукер­ман, ансам­бъл “Кремерата Бал­тика“, “Цукер­ман чем­бър плейърс“, Камерен оркес­тър “Кон­цер­т­гебау“, Academy of St Martin in the Fields, Сим­фоничен оркес­тър на Мос­ква “Руска фил­хар­мония“.

България

Икономика

Далавера за 630 млн. лева за празни и тревясали язовири

Далавера за 630 млн. лева за празни и тревясали язовири

Правителството на Бойко Борисов ремонтирало водоеми за пет пъти по-скъпо от пазарните цени

Язовири са били ремон­тирани пет пъти по-скъпо от п…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Новак Джокович спечели тит­лите на Отк­ритите пър­вен­с­тва на Авс­т­ралия и на Фран­ция по тенис и за втори път в пос­лед­ните шест години е по среда…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие