Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 116, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) “Пътят“ с Елиезер Алшех

“Пътят“ с Елиезер Алшех

Вер­нисаж в галерия nOva art space на големия худож­ник Елиезер Алшех. Твор­чес­т­вото на Елиезер Алшех отдавна дос­тойно и напълно зас­лужено е заело своето подобаващо място в художес­т­веното нас­лед­с­тво на Бъл­гария. Свидетел­с­тво за това са и значимите изложби, организирани по случай 100 години от рож­дението на автора в Национална художес­т­вена галерия — Двореца през 2008 г., както и излож­бата “Елиезер Алшех и “естетика на безоб­разието“ в Софийска град­ска художес­т­вена галерия през 2018 г., по случай 110 години от рож­дението му.

Художес­т­веното нас­лед­с­тво на Алшех винаги е въз­буж­дало огромен интерес, както у колек­ционерите и пуб­ликата, така и у видни художес­т­вени критици — само част от имената, които са изс­лед­вали Е. Алшех в дъл­бочина са Ружа Марин­ска, Румяна Кон­с­тан­тинова, Аделина Филева, Пламен В. Пет­ров. Прос­ледявайки хронологично пей­зажите, можем да тръг­нем по стъп­ките на худож­ника, чийто живот е белязан от пос­тоянно пътуване и тър­сене — от Бъл­гария, през Гер­мания, Италия, Фран­ция, та чак до Аржен­тина, където худож­никът намира своя прис­тан, а в пос­лед­с­т­вие и края на своя житейски път.

България

Икономика

Далавера за 630 млн. лева за празни и тревясали язовири

Далавера за 630 млн. лева за празни и тревясали язовири

Правителството на Бойко Борисов ремонтирало водоеми за пет пъти по-скъпо от пазарните цени

Язовири са били ремон­тирани пет пъти по-скъпо от п…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Новак Джокович спечели тит­лите на Отк­ритите пър­вен­с­тва на Авс­т­ралия и на Фран­ция по тенис и за втори път в пос­лед­ните шест години е по среда…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие