Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Бачковският манастир разширява музейната си експозиция

Бачковският манастир разширява музейната си експозиция

Бачковският манастир разширява музейната си експозиция

Бач­ков­с­кият манас­тир раз­ширява музей­ната си екс­позиция, като за целта е ремон­тирано ново помещение, в което ще бъдат под­редени невиж­дани икони и други пред­мети. Обновената част ще бъде отк­рита до края на годината.Новата част на манас­тир­с­кия музей е помещение, което беше неиз­пол­з­ваема изба, уточни епис­коп Сионий. дър­жавата отпус­нала доста сред­с­тва в края на миналата и началото на тази година за рес­тав­рация на много от иконите, съх­ранявани в манас­тира. „Иконите са древни светини, които ще могат да пос­рещат и благос­лавят всички идващи в Светата обител“, под­черта дядо Сионий.

Те са както от древ­ността, от въз­с­тановяването на древ­ния храм през 1600 г., така и от наши дни. Ще бъде пред­с­тавен древен мраморен иконос­тас, който датира от 11-и век. Това е иконос­тасът на старин­ния храм на манас­тира. Ще се прос­леди традицията на изработ­ката на иконите от древ­ността до наши дни. Сред новите екс­понати е и кръст, подарен на манас­тира от император Алек­сий Ком­нин. Там е старин­ният трон от цен­т­рал­ния храм, който е датиран от древ­ността, няколко много стари икони, две пев­ници, изработени в Йерусалим и донесени в манас­тира при обновяването на храма.„Музеят е съз­даден през 30-те години на миналия век, като на нас­тоящото му място е от 14 години, раз­казва Стамен Пепелишев“, уред­ник на музея. Той уточни, че нещата, които са показани в него са богос­лужебни пред­мети, били в упот­реба дълги годни. Там са показани кръс­тове, изработени от изк­лючително фина дър­ворезба, изкус­тво, което въз­никва в Атон през 1617-и век, като в началото е като монашеско ръкоделие. Част от тях са пос­тавени в метални обкови — знак на пос­вещение на вяра, на жер­тва, зап­латени от пок­лон­ници. Като най-ценен екс­понат той посочи дарох­ранител­ница, която е получила името “Венециан­ска“, тъй като наподобява цър­к­вата „Сан Марко“ във Венеция. Това е кул­тов съд, в който се съх­ранява така нареченото сухо причас­тие за спешни случаи. Тя е сребърна, с поз­лата и с много полу — скъпоценни камъни. има още една в НИМ, както и в манас­тира „Света Екатерина в Египет“.

Икономика

Loading...

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...