Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура

Илия Бешков в 120 карикатури

От рож­дението на Илия Беш­ков са изминали 120 години, а твор­чес­т­вото му е своеоб­разна история на Бъл­гария, на ключови събития у нас и по света. Албумът с 400 негови карикатури и ключовото заг­лавие „Не се наказва вината, а куражът“, изд. “Изток-Запад“ е съб­рал рисунки, правени между 1923 до 1957 година.

“Добре, че не е станал писател, защото всички щяхме да станем излишни“, казва за него Емилиян Станев. „Карикатурис­тът е хирург, а не бръс­нар. Работата му е да лекува, а не да раз­к­расява. Всеки пред­почита да види грозен, но жив човек, откол­кото мър­тва красавица“, казва авторът. „Винаги бях в опозиция… Бях карикатурист и жур­налист. Друго не можех, друго не биваше да бъда. У нас куражът винаги се е свър­з­вал с въп­роса за политичес­кия кураж…

Прочети още…

В София е създаден Народен театър на младежта

Младежки театър „Николай Бинев“ е основан през 1945 г. като „Дет­ски народен театър“. През пет­десетте години на ХХ век дирек­тори на театъра са Стефан Каралам­бов (19511952), Пенка Дамянова (19521957), Кръс­тьо Мир­ски (19571960). Прочува се като „Народен театър за младежта“, а от януари 2006 г., с указ на Президента, е преименуван в чест на актьора Николай Бинев — Младежки театър „Николай Бинев“. От сеп­тем­ври 2006 г. дирек­тор е Владимир Люц­канов, а зам. — дирек­тор — Петър Кауков.Прочетете…

Прочети още…

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­демията.

Проект от пет епизода ще раз­каже за антивирус­ната политика на Джонсън-работата и сес­три и лекари.

В сюжета влизат раз­кази на сът­руд­ници от британ­с­кия Депар­тамент на здравеопаз­ването, от Научно-консултантската група по извъредни ситуации, пер­сонал от бол­ниците и домовете за прес­тарели. Кон­сул­тант на съз­дателите е редак­тор The Sunday Times– Тим Шип­ман…

Прочети още…

Носителят на “Грами“ Максим Венгеров гостува на Софийската филхармония

Събитието е на 11 фев­руари в прог­рамата на “Европейски музикален фес­тивал“. Изк­лючител­ният руски цигулар и носител на “Грами“ Мак­сим Вен­геров ще изнесе кон­церт с национал­ния ни оркес­тър под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Най­ден Тодоров.

От 19.00 ч. светов­ната цигул­кова звезда ще пред­с­тави в зала “Бъл­гария“ Кон­церт за цигулка №1 от Дмит­рий Шос­такович, а във втората част на вечерта ще проз­вучи Камерна сим­фония в до минор. Това е трето гос­туване у нас на Мак­сим Вен­геров и първо в акус­тична зала…

Прочети още…

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие