Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Наглост: Парното от 1 юли с 22% по-скъпо

Наглост: Парното от 1 юли с 22% по-скъпо

Цената ще важи за 12 месеца напред на база пазарни прогнози, съобщават от КЕВР

Въп­реки значител­ното поев­тиняване на рус­кия природен газ за страната ни, Комисията за енер­гийно и водно регулиране (КЕВР) реши да вдигне от 1 юли драс­тично цените на пар­ното и топ­лата вода. Най-голямо увеличение се планира за София — с 22 процента. Повишение с 15 до 18 на сто се пред­лага за Бур­гас, Враца и Раз­г­рад. За Велико Тър­ново се пред­вижда пос­къп­ване на пар­ното с 9 процента, за Варна — с 8, а за Плевен — с 3 на сто. Поев­тиняване с 2 процента при тецовете на газ е пред­видено само за Плов­див

Пред­ложенията за нови цени на пар­ното са фор­мирани на базата на изгот­вени от регулатора прог­нозни цени на природ­ния газ и се пред­вижда да важат до 1 юли след­ващата година. От КЕВР цинично заявяват, че догодина на абонатите може да им се връщат, но и да им се искат повече пари. В Бъл­гария обик­новено се случва пос­лед­ното.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие