Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря05082020

Брой 147, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Житницата ни остана без жито

Житницата ни остана без жито

Това лято Добруджа поставя своеобразен „рекорд” по ниски резултати, жънат средно по 138 кг пшеница от декар

Жит­ницата на Бъл­гария остана без жито това лято. Жът­вата в Доб­ру­джа пос­тавя своеоб­разен „рекорд” по ниски резул­тати със среден добив от138 кг пшеница от декар. Досега са ожънати малко над 200 000 дка, показ­ват дан­ните на Облас­т­ната дирек­ция „Земеделие”. Общо 1,245 млн. дка са площите с жито в Доб­ричка област, от които обичайно се прибират рекор­дни добиви. В момента най-плодородният район в Бъл­гария дава отчай­ващо ниски резул­тати, казва Радос­тина Жекова, пред­седател на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите. В Шабла Ивайло Цанев прибира по 96 кг/дка. В района на Спасово при Димитър Кат­ран­джиев ком­бай­ните също отчитат средно по 95 кг/дка. На други места сред­ните добиви са съот­ветно 63 кг/дка и 70 кг/дка. Само в отделни полета на Доб­ричка област стопаните споделят за добиви до 150 кг/дка. Тепърва пред­с­тоят анализи и цялос­тен раз­бор на причините, довели до този пог­ром при рекол­тата от пшеница в Доб­ру­джа. Едно е ясно — природата ще продъл­жава да под­лага на изпитания кул­турите и земедел­ците. Скоро ще станат ясни и жес­токите пос­лед­с­т­вия от рекор­дно нис­ките добиви. Ще има ли раз­п­лащания между фир­мите, какво ще получат соб­с­т­вениците на земя или ще се стигне до фалити? Труден въп­рос и още по-труден отговор, каз­ват доб­ру­джан­с­ките земеделци.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

В Беларус започнаха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започ­наха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започна пред­с­рочно гласуване на президен­т­с­ките избори в общо 5767 сек­ции, включително 44 извън страната, предаде ТАСС.

Освен сегашн…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...