Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална Удар по заплатите в агросектора

Удар по заплатите в агросектора

Последствията от пандемията и от жестоката суша в Добруджа създават проблеми на земеделците

Въз­наг­раж­дението в земедел­с­кия сек­тор в Доб­ру­джа спада. През пър­вата половина на 2020 г. работещите в кооперации и час­тни стопан­с­тва в Доб­ричка област са получавали средно по 1237 лв. По данни на Териториал­ното статис­тическо бюро раз­мерът на зап­латите отрежда вече чет­върто място на сек­тор „Земеделие“. 1357 лв. е била сред­ната месечна зап­лата в сел­с­кото стопан­с­тво в Доб­ричка област в края на 2019 г. Това въз­наг­раж­дение нареди тогава сек­тора на второ място в класацията, в която най-високи отново бяха зап­латите на работещите в сферата на елек­т­ричес­ката и топ­лин­ната енер­гия и газооб­раз­ните горива. Статис­тиката отчита и спад на броя на заетите в сел­с­кото стопан­с­тво. В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоот­ношение в област Доб­рич са с 11,5 %, или с 4,9 хиляди, по-малко в срав­нение със същия период на пред­ход­ната година. Нас­тоящата стопан­ска година донесе и редица предиз­викател­с­тва, свър­зани не само с пан­демията от COVID-19, но и с пропадането на рекол­тата от пролетни и есенни кул­тури заради сушата.

България

Икономика

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...