Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет29102020

Брой 208, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална Слаб 2 за Борисов

Слаб 2 за Борисов

Европейско проучване показва изключително ниско доверие във властта у нас

Бъл­гария пише двойка на правител­с­т­вото си по отношение на под­к­репата му по време на коронавирус­ната пан­демия, показва проуч­ване на Европейс­ката фон­дация за подоб­ряване на условията на живот и труд (Eurofound). То се фокусира върху социал­ните политики, политиките на заетостта и работата. Проуч­ването е проведено във всички дър­жави — членки на ЕС. Доверието е оценено от 1 — “изобщо нямат доверие“, до 10 – “пълно доверие“. Доверието в нашето правител­с­тво е спад­нало от 3,3 през април до 2,9 през юли по десетобал­ната скала. 67,4% от бъл­гарите нямат никакви лични спес­тявания или са тол­кова малки, че едва ли биха изкарали повече от 3 месеца без доходи. На въп­роса “Ако домакин­с­т­вото ви не получава никакви приходи, колко дълго ще под­дър­жате същия стан­дарт на живот“: с 36 месеца отговарят малко над 16%, а с 612 месеца — други 7%. 9% раз­полага с ресурси да остане без доходи повече от година. 35,2% от домакин­с­т­вата каз­ват, че много трудно или трудно свър­з­ват двата края.

България

Икономика

Култура

Откриха тракийски гроб от IV век преди Христа във Велико Търново

В мес­т­ността „Френ­к­хисар“ в под­ножието на хълма Царевец във Велико Тър­ново, археолозите изс­лед­ват три исторически пласта. Отк­рита е тухла от…

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия футболист

УЕФА обяви най-бързия фут­болист в Шам­пион­с­ката лига за сезон 2019/20. Това стана ясно от пуб­ликация на жур­налиста Мигел Дилейни в „Туитър“. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Проучване: Байдън води с 11 % пред Тръмп

Кан­дидатът на демок­ратите на президен­т­с­ките избори ва САЩ на 3 ноем­ври Джо Бай­дън води с цели 36 пун­кта пред президента репуб­ликанец Доналд …

Прочети още:

Loading...

Земеделие